ALCHEMIST'S HANDBOOK

UVODNA REČ

Ovo je era praktičnih knjiga. Danas možete naći barem jednu knjigu o skoro svakoj temi koja vam padne na pamet. Budući da ugađaju različitim potrebama, pokazalo se da su priričnici veoma korisni. Iz njih možete da naučite kako da slikate, šijete, gajite biljke u svom vrtu, napravite roštilj u dvorištu, postanete stručnjak za enterijere, ili popravite kućne instalacije. Ove knjige pokrivaju skoro sve moguće oblasti. Prema tome, ukoliko vam izgleda da ovaj priručnik spada u ovu vrstu, u pravu ste - ako izuzmemo prostu činjenicu da on predstavlja nešto mnogo više.
Čovečanstvo je vekovima bilo neobično fascinirano alhemijom. Osnovno filozofsko polazište bilo je da, pošto je Božanska Volja u početku delovala na prima materiju kako bi stvorila plemenite metale i sve drugo, zašto ne bi i alhemičar - pročišćenog uma i srca, i vešt u laboratorijskoj praksi tadašnjeg vremena - mogao da izvede ovaj isti prirodni proces u kraćem vremenskom periodu? Treba samo da prelistate istoriju hemije, ili bacite pogled na obimnu alhemijsku literaturu, i postaćete svesni neverovatne primamljivosti alhemije. Ljudi su napuštali svoje porodice i ognjišta, trošili čitava bogatstva, razboljevali se, gubili prestiž, društvene i ostale položaje u potrazi za ciljevima koji se naziru u alhemijskom snu - dugovečnošću, savršenim zdravljem, i veštinom transmutiranja grubih metala u zlato.
Međutim, ne treba brzopleto zaključiti da su to jedini alhemijski ciljevi. Adepti alhemije bili su iznad svega strpljivi, posvećeni i bogobojažljivi ljudi, koji su na umu uvek imali najviše duhovne ideale. Šteta što više praktičara veštine nije posedovalo ove vrline.
Nedavno je jedan novinar napisao da Paracelzusovo istraživačko društvo koje je sponzorisalo ovaj priručnik, priređuje kurs na kome se alhemija može naučiti za dve nedelje. Pitam se kako neko može biti tako kratkovid? Ili neupućen?
S početka četrnaestog stoleća, Bonus iz Ferare govorio je o alhemiji kao o "ključu svih ispravnih stvari, Veštini nad Veštinama, Nauci nad Naukama." On ne samo da je tvrdio da je zadatak pravog alhemičara pročišćavanje metala i lečenje svih bolesti ljudske rase, već i da alhemija kao nauka i veština zna kako da objedini sve druge naučne discipline, pomažući tako čoveku da brže razvije svoje intelektualne i duhovne sposobnosti.
Čovečanstvo je oduvek bilo fascinirano alhemijom, ali je njenu draž sasvim sigurno umanjivala činjenica da su retko kad postojale specijalizovane obrazovne institucije gde bi nadareni učenici mogli da izučavaju drevnu Veštinu, ili makar škole gde bi se uporedo sa drugim veštinama i naukama učile ispravne alhemijske tehnike i metodi. Sudeći po načinu delovanja misterioznih rozenkrojcera iz sedamnaestog stoleća, pojedini učenici su nesumnjivo ipak dobijali neki nauk od strane majstora alhemičara. Mi znamo da su oni imali asistente i šegrte - jer ko bi inače održavao vatru u pećnicama, i prao gomile staklenih i glinenih posuda korišćenih u procesima kalcinacije, separacije i destilacije? Odnosno, ko bi za njih obavljao sve one dosadne i jednolične radnje koje se danas mogu izvesti tako lako da o njima jedva i da razmišljamo? No, ostaje pitanje da li su ti isti asistenti bili ohrabrivani da samostalno izvode složene procedure i stiču potrebnu disciplinu, ili ne?
U moru literature o alhemiji, nema nijedne knjige koja makar ličila na pokušaj da se demonstriraju osnovni alhemijski principi. Tradicionalna alhemija, sa naglaskom na pobožnosti, tajnovitosti i alegoriji je, ruku na srce, nejasna. Godinama sam sretao mnoge ljude koji su umeli lepo da pričaju o alhemiji, ali sam osećao da iza tih reči ne stoji praksa. Niko od njih mi se nije ponudio da demonstrira osnovne alhemijske veštine u pravoj, ili barem improvizovanoj kuhinjskoj laboratoriji. Baš niko, sve dok pre nekoliko godina nisam upoznao autora ove knjige i pročitao njeno prvo, neprošireno izdanje, za koje sada mogu slobodno da tvrdim da vredi onoliko zlata koliko je teška.
Osećam izvesno kajanje što sam pre nekoliko godina, dok sam pisao recenziju za priručnik koji sada držite u rukama, izrazio izvesnu kritičnost u pogledu na njegov literarni stil, izražajnu formu i brojne tipografske greške. To je bilo glupo i arogantno s moje strane. Jer čak i da je, recimo, knjiga bila napisana najgorim mogućim stilom, ostala bi jedinstveno i autentično remek-delo. Da ova knjiga nije napisana i objavljena, bio bi to nenadoknadivi gubitak. Iz nje se jasno, jednostavno i precizno može naučiti postupak izvođenja manje alhemijske cirkulacije. Pretpostavljam da će predstavljati otkrovenje za sve one koji do sada nisu znali za postupak rada sa biljkama. Veliko Delo je u biti nastavak istog procesa, istih tehnika, na osnovu iste univerzalne filozofije. Mnogi alhemičari iz starine dali bi sve - ili barem omanje bogatstvo - za ovde pružene informacije. Mnogi od njih bili bi pošteđeni propasti i nevolja da su imali na raspolaganju uputstva izložena u ovom priručniku.
Opisi alhemijskih procesa ne mogu se sasvim shvatiti u terminima moderne hemije. To ne znači da neka vrsta rutinskog treninga na prvoj godini hemijskih studija ne bi bila od koristi. U najmanju ruku, takva obuka bila bi korisna da se nauči veština baratanja instrumentima koji se isto tako upotrebljavaju i u alhemiji. No čak i kada bi postojala mogućnost prevođenja hemijske terminologije na terminologiju alhemije, alhemičari bi prezali od toga da olako, prebrzo ili previše upute u svoje tajne, jer bi lako mogle biti zloupotrebljene. Današnji čovek je pokazao da je "adept" u veštini zloupotrebljavanja prirode. Kao posledica toga, javlja se sve veća zainteresovanost za ekologiju i zabrinutost zbog zagađenosti sredine. Prema tome, podozrivost starih alhemičara i mudro odabran alegorijski način izražavanja ima svoje opravdanje.
No, nemojte se zavaravati. Iako je ova knjiga jednostavno napisana, bavljenje alhemijom nije nimalo lak zadatak. Ono zahteva strpljivost i upornost. Nema jednostavnog i lakog puta do Velikog Dela. Za takvo postignuće potrebna je velika posvećenost, iskrenost i rešenost da se ovaj put sledi do samoga kraja - bez obzira na cenu.
Jedan od starijih alhemičara je izjavio da je osnovni proces tako jednostavan da ga čak i žene i deca mogu izvesti. Možda! Ali to izgleda tako tek kada se dospe do druge obale, i kada se shvati izreka "ukoliko ne postanete kao deca nećete kročiti u carstvo nebesko." U međuvremenu, potreban je napor, trud i molitva da bi se dospelo u stanje blisko jednostavnosti deteta, kada se alhemijski ciljevi ostvaraju s lakoćom. Malo je onih koji su nagrađeni naročitom genetskom ili psihološkom predispozicijom, ili izuzetnim strpljenjem - i koji, tako prirodno obdareni, uz pomoć Božije milosti, dospevaju do cilja.
Ukoliko želite da naučite osnovne principe praktične alhemije, možete ih naći u ovom čudesnom i nevelikom priručniku. Nijedna druga knjiga iz ove oblasti, za sve godine mog izučavanja, nije mi ni izbliza bila tako jasna i korisna. Da sam na nju naleteo četrdeset godina ranije, našao bih da je mnogo zanimljivija i prosvetljenija od prevelike i glomazne knjige gđe Atvud (Atwood) na kojoj sam započeo svoje duhovno kaljenje. Proučavajte je - i pokušajte da izvedete opisane procese. Praksa je mnogo zahvalnija i prosvetljenija od jalovog umovanja. Ora et labore. Istražuj i radi - ali radi. Bez toga se ne može čak ni početi. A ova knjiga opisuje kako početi sa radom, i kojim sredstvima.
Izrael Regardije


PREDGOVOR PRVOM IZDANJU
Ova nevelika knjiga pripremljena je uz goleme teškoće, jer se, dugujući obuhvanosti tematike kojom se bavi, javila neizbežna potreba za skraćivanjem tako glomaznog materijala. Povrh toga, gotovo je nemoguće pružiti sažeti prikaz tajnog znanja, a da se čitalac ne dovede u još veću zabunu.
Alhemija za početnika nesumnjivo predstavlja veliku avanturu. Da bismo vam početak istraživanja učinili lakšim, knjigu smo zamislili kao jezgrovit, a ipak jednostavan pregled uputstava za praktičnu laboratorijsku alhemiju.
Onaj ko nije u stanju da praktično primenjuje data uputstva, nema drugog izbora nego da momentalno zaboravi na celu stvar.
Osećam da me od strane pobornika apstraktnih nauka čekaju optužbe za empirizam na koji se moje izlaganje oslanja. No, ne bi bilo opravdano da se izvinjavam zbog svega što sam izneo na ovim stranicama. Sve što sam rekao zaključio sam na osnovu stvari koje sam svojim očima video prisustvujući praktičnim eksperimentima u jednoj univerzitetskoj laboratoriji, kao i prilikom dugotrajnih proba i istraživanja u mojoj privatnoj laboratoriji. Sve što sam radio od početka je bilo utemeljeno na čvrstoj veri u istinu koju sam otkrio u tajanstvenim učenjima alhemičara - naročito u idejama Paracelzusa i Bazila Valentina, kao i autora Collectanea Chemica.
Ulazak u atomsku eru trebalo je da dovede do relativno lakog odbacivanja prethodnih predrasuda o alhemiji, no one su ipak nastavile svoj život zahvaljujući neiskorenjivo uskim naučnim shvatanjima.
Zašto izgleda tako nerazumno pretpostaviti - izuzimajući veliki broj šarlatana i varalica koji sebe nazivaju alhemičarima - da su ljudi poput Paracelzusa i Valentina govorili istinu u vezi svojih otkrića? Da li zbog toga što njihovo izlaganje možda ostavlja utisak da se radi o nekoj čudnoj mešavini metafizičkog simbolizma i apsurdne terminologije?
Hajde da pretpostavimo da je to jedan od glavnih argumenata. "Crveni lav" ili "paunov rep" ostaju, tako, detinjasti nonsens, prosto zato što je prihvaćena hemijska terminologija usvojila kombinaciju reči "tetrafeniletilen dihlorid"1 kao standardni naučni izraz. Ova i slične kombinacije slova i brojki doista ne predstavljaju zagonetku za upućenika u čuda hemije. Kada se jedan termin kao što je "tetrafeniletilen dihlorid" izrazi pomoću hemijskih simbola, to izgleda ovako:
2 (C6H5) 2CCl2 -2Zn-(C6H5)2 CCl - CCl - CCl (C6H5)2 - 2HgCl, što za hemičara ima smisla. Međutim, za neupućenog ova formula predstavlja beznačajnu šifru slova i brojeva. Hemijska terminologija za njega jednostavno nema nikakvo značenje.

Valentin, koji uz Paracelzusa uživa slavu oca moderne hemije i medicine, napisao je: "Iako imam neobičan stil pisanja koji izgleda čudan i proizvodi u mnogim glavama neverovatne misli i slike, postoji razlog zašto to činim. Dovoljno je da kažem da se ja, ne hajući previše za tuđa naklapanja, oslanjam na svoje iskustvo, jer je u njemu tajno znanje, viđenje nepreduhitreno govorom, i razum koji nadvisuje glupost."
Ova njegova tvrdnja bi današnjem naučniku delovala previše empirijski, pa bi je verovatno sa nipodaštavanjem odbacio.
Zar je zaista toliko nerazumno prihvatiti simbolizam i kombinacije reči alhemičara srednjeg veka sa istom verom sa kojom danas uzimamo zdravo za gotovo naučne tvrdnje?
Potonje pitanje uistinu zaslužuje pošten odgovor.
Stranice koje slede, ukoliko uspem da svoje hipoteze približim čitaocu, predstavljaće pokušaj da se održi svetlost baklje u stigijskom mraku. Pre mnogo vekova ovu baklju su potpalili alhemičari čija imena će jednog dana izazivati poštovanje kod dece onih istih koji se danas uzalud trude da im se narugaju.
Predviđeno je da ovaj priručnik ne ugleda svetlost dana u prevelikom tiražu, pošto će samo malobrojni hteti da se bave delom koje je dospelo na tako loš glas. A oni koji se ipak usude da neko vreme eksperimentišu u svojim laboratorijama kako bi otkrili ima li neke istine u alhemiji, biće pozdravljeni dobrodošlicom i dobiće dragocenu pomoć. Za mene nema sumnje da ozbiljan i spreman učenik može da postigne ono što je na ovim stranicama zapisano.
Mnoge su godine prohujale otkako je ovaj priručnik napisan. Nakon temeljnog razmišljanja, procenio sam da je pravi trenutak da on bude i objavljen, kako bi i drugi mogli da imaju koristi od njega.
Neka zaživi u duhu svog naslova, to jest kao priručnik za alhemičarske novake.

Sa dubokim mirom,
Frater Albertus
Solt Lejk Siti, Juta, S.A.D.
6 maj, 1960.

 

PRVO POGLAVLJE
UVOD U ALHEMIJU

Šta je alhemija? Ovo je prvo i najvažnije pitanje na koje valja odgovoriti pre nego što se započne sa daljim proučavanjem. Radoznali i temeljni um sigurno će dobiti zadovoljavajući odgovor, dok nehajno i letimično listanje knjige neće uroditi plodom. Onom čitaocu koji nema predznanja o alhemiji, onome koji nije pažljivo proučavao misticizam, okultizam i srodne oblasti, odgovor na gore postavljeno pitanje neće zvučati smisleno. Šta je, onda, alhemija? To je "povišavanje vibracija".
Iz tog razloga nije mudro da se neupućeni upusti u eksperimente na osnovu laboratorijskih skica koje će uslediti. Ti eksperimenti su name-njeni samo onima koji su proveli poprilično vremena u proučavanju spagiričnih veština, i koji su iskazali čestitost svojih namera, i dalje uporno tragajući za najvišom tajnom, kamenom filozofa. Obzirom da svaki proučavalac alhemijske literature zna da tačan opis procesa opus magnuma nikada nije doslovce i u potpunosti otkriven, a još manje publikovan, siguran sam da će umeti da ceni činjenicu da je u ovoj knjizi dat detaljan opis manje cirkulacije.
U alhemiji postoje manje i veće cirkulacije. Prve se bave biljnim carstvom, a druge, najcenjenijim od svih, carstvom minerala (metala). Dublje razumevanje, a ne samo poznavanje, biljnog procesa otvara kapiju velike arkane. Meseci i godine eksperimentisanja u vašoj alhemijskoj laboratoriji dokazaće istinitost ove tvrdnje. Oni koji su proveli dugo vremena nad knjigama i retortama, shvatili su da je alhemija životno delo. Ta važna činjenica štiti našu spagiričnu veštinu tvrdim oklopom koji nijedan materijalista ne može da probije. Da nije dugotrajnog čišćenja, pročišćavanja i sazrevanja, kako samog alhemičara tako i supstance sa kojom radi, kako bi onda Delo moglo biti sačuvano od nedostojnih i pohlepnih radoznalaca? Uostalom, samo ono što prođe vatreno krštenje biva pročišćeno. Alhemičarski novaci moraće da prihvate i činjenicu da se alhemijski procesi još uvek ne mogu u celosti obelodaniti i da moraju biti čuvani pod velom tajnosti. Jer, u alhemiji nema mesta ličnim ambicijama i pohlepi. Cilj svih istinskih adepata jeste da oslobode čovečanstvo njegove fizičke i duhovne bede. Neprihvatanje tog cilja automatski isključuje osobu iz kruga adepata.
Prirodno je da se moji prijatelji medicinari, kao i farmaceuti, neće odmah složiti sa mnom kada pročitaju ono što sledi. To je zato što se prikazana materija mora uzeti zdravo za gotovo, budući da je strana standardnim učenjima savremenih medicinskih škola. A obzirom da se ja sa njima slažem u okvirima njihove nauke, pošteno je da ih zamolim da i oni o sadržaju ove knjige razmisle u okvirima alhemijske veštine. Ukoliko im se to učini nemogućim, onda neka knjigu odlože na stranu i zaborave na nju sve dotle dok ne budu mogli da je istražuju otvorenog uma oslobođenog predrasuda.
Nije mi bila namera da ovde pišem o alopatskom metodu lečenja. To ostavljam stručnjacima. Ja ovde pišem o alhemiji zbog toga što sam njenom izučavanju i eksperimentima koji su prethodili ovoj knjizi posvetio mnoge godine, kao i zbog dela koja će najverovatnije uslediti. Pošto je alhemija tako obimna, u mnogo ako ne i u većini slučajeva jedna zemaljska inkarnacija nije dovoljna da se dovrši čitav opus. Dok se uspinjemo alhemijskim stepenicama iskrsavaju mnogi problemi koje treba rešavati, uključujući vreme, novac, razočarenja - da spomenemo samo neke od težih iskušenja. Poklonik stoga treba dobro da razmisli pre no što se lati takvog zadatka, jer ukoliko se temeljno ne pripremi, sav njegov rad može da padne u vodu.
I kod manje i kod veće cirkulacije sam postupak u suštini ne iziskuje velike izdatke. U stvari, troškovi su relativno mali. Ali, pre nego što dospe do te faze, naš istraživač će verovatno morati da uloži mnogo novca, vremena i truda. Iz tih razloga stoji ozbiljno upozorenje da se ne otisnete nestrpljivo u alhemijske vode, da ne zamišljate sebe kako savršeno zdravi sedite na kraju blistave duge sa čitavim svetom pod nogama i ćupovima punim zlata. To su samo iluzije za koje će se pokazati da nisu ništa drugo do šarene laže; one neće zadovoljiti dušu. Alhemičar ne nastoji da dostigne ispraznost slave. Slava se, u stvari, u alhemiji ne može ni postići. Slava je od istinskih ciljeva alhemije udaljena kao nebo od zemlje. Time se vraćamo na početak ovog poglavlja i jednostavnu definiciju: "Alhemija je povišavanje vibracija." Onaj ko ne sagleda značenje ove naizgled nevažne sentence ne zaslužuje da se okuša u alhemijskom eksperimentisanju. Takav bi ličio na čoveka koji unapred tvrdi da, pošto poznaje sva slova alfabeta, može da čita na bilo kom jeziku gde se koriste ta slova. Hemičar može da poznaje sve hemijske formule i skraćenice, ali da li on istovremeno razume njihov smisao? Kakvo je njihovo poreklo? Kakva je prvobitna priroda tih jedinjenja? Ova pitanja ostavljamo onima koji su dužni da na njih odgovore. Ukoliko dosadašnje izlaganje ne obeshrabri učenika i ne natera ga da sa treskom zaklopi knjigu i odbaci je sa prezirom, možda će mu upravo ona pomoći da pronađe svoje mesto u univerzumu, duševni mir i spokoj. Hermetička filozofija, sa svojim praktičnim tajnama, uvek iznova ponavlja drevni aksiom: "Kako je gore, tako je dole. Kako je dole tako je gore."
Da li u ovoj knjizi treba da govorimo o istorijskim činjenicama u vezi starih alhemičara? Mnogo knjiga je već objavljeno koje se na istorijski i biografski način detaljno bave alhemijom. Iz tog razloga, ovde nisu učinjeni pokušaji da se doda još nešto na već postojeće bogatstvo biografskog materijala. Naš naglasak je prvenstveno stavljen na današnje alhemijske eksperimentacije, vođene u skladu sa starodrevnim praksama. Naš cilj je da na ovim stranicama pokušamo da otkrijemo i savremenim jezikom ukažemo na srž alhemije, a da pritom ostanemo u harmoniji sa drevnim pravilima i ritualima, imajući u vidu alhemijski zavet. Alhemijskoj praksi, ne samo u pređašnjim vremenima nego i danas, valja pristupiti krajnje ozbiljno. To najbolje ilustruje sledeći zavet iz Theatrum Chemicum Britannicum-a (London, 1652). Na ovaj zavet, u ponešto izmenjenom obliku, oslanjaju se i današnji adepti:

"Od sutra ćeš novim životom da živiš
kada na veru blaženi Sakrament primiš
I zavet taj svečani položiš zato
Da dok si živ ni za srebro ni za zlato
niti iz ljubavi prema Rodu svome
a ni za naklonost Velikaša bo'me
dragocenu tajnu ne otkriješ nikom
ni živom rečju nit kakvim pismom
Već samo onome ko pouzdan bude
i oduvek traga za tajnama Prirode
Njemu ćeš otkriti tajne Veštine
i Filozofije pre no što život ti mine."

Pre ili kasnije, mnogi aspiranti će osetiti želju da pronađu iskusnog adepta i postanu njegovi učenici ili šegrti. Ali bez obzira na svu iskrenost njihovih želja, početnici će, tragajući za učiteljem, poznavaocem Velike Tajne, samo protraćiti dragoceno vreme. "Kada je učenik spreman, Učitelj se pojavljuje." Ova drevna izreka još uvek vredi. Čovek može da traga, da teži, da naporno radi i uči do zore, ali sve to ne znači da će se domoći bescenog dragulja: Velike Arkane. Jer, za to je potrebno nešto više od pukog naukovanja. Čestito, čisto, istinoljubivo, dobroćudno i skromno srce, ostvariće mnogo više od suve pameti. No i pored toga je uz navedene osobine neophodno i učenje. Bez poznavanja i razumevanja prirodnih zakona i njihovih duhovnih paralela, niko ne može biti nazvan istinskim alhemičarem niti mudracem.
Ja ovde ne pokušavam da branim alhemiju. Alhemiji ne trebaju branioci. Ja samo zagovaram alhemijsko iskustvo, jer je ono možda najlepše iskustvo dostupno čoveku. Doživeti! Spoznati! Pronaći "svetlost koja sija u tami"!
Ali nema lakog puta do postignuća. Povremeno će teške sumnje pritiskati srce poklonika alhemije. Šta god da je uzrok tome i kakve god bile posledice, neka zna da alhemija podrazumeva strahovitu odgovornost. Onaj ko je čitao o životima alhemičara mogao je da vidi kako je dug put do cilja. Nije svako bio te sreće kao Irenej Filaltes (Eirenaeus Philalthes) koji je zabeležio da je, u svojoj dvadeset trećoj godini, uspeo da se uz Božiji blagoslov domogne lapis philosophorum-a. Mnogi će morati da sačekaju još jednu inkarnaciju pre nego što pokažu da su vredni i spremni za to iskustvo. Ali, ukoliko odbace sve sumnje i ako njihovo čvrsto Verovanje preraste u snažnu Veru, tada će taj uzbudljivi trenutak narastajuće spoznaje napokon pomoći osobi da Razume, odnosno Ostvari jedinstvo sa univerzumom, i Spozna tajnu Stvaranja i kosmičke svesti.
Prirodno je da se sada javljaju pitanja: "Šta je tajna stvaranja? Šta je u osnovi životne sile?" Na ta pitanja se mora odgovoriti pre nego što kandidat za alhemičara postane kadar da ma šta izvede u svojoj laboratoriji.

Budući da se sve što raste rađa iz semena, plod mora da bude sadržan u semenu. To dobro upamtite, jer u tome se krije tajna stvaranja. Gajenje bilo kog uzorka, može se shvatiti i kao povišavanje vibracija, koje smo ranije spominjali. Biljke, životinje, kao i minerali i metali, izrastaju iz semena. Poimanje ove prirodne tajne, koja se čovečanstvu otkriva samo delimično, je osnovni predmet alhemije. Jednom kada se to spozna, potrebno je još samo razumevanje produbi kako bi se postigli željeni rezultati u negovanju odnosno podizanju uzorka, što se u Alhemiji zove transmutacija. Ukoliko možemo da pomognemo prirodi da ostvari svoj krajnji cilj, da ono što je sama iznedrila dovedemo do savršenstva, tada smo u skladu sa njenim zakonima. Priroda se neće uvrediti zbog veštačkih pokušaja, ili prečica, kojima ćemo nešto dovesti do savršenstva. To možemo da ilustrujemo sledećim primerom: Seme paradajza možete u poznu jesen baciti na zemlju. Čim dođe zima prekriće ga sneg i led. Biljka paradajz neće izrasti u takvim uslovima, napolju i na niskim temperaturama. Međutim, ako to isto seme zasadite unutra, ako ga stavite u odgovarajuću toplu i vlažnu sredinu gde vladaju odgovarajući uslovi, iz njega će se razviti biljka koja će doneti plod. Ovo nije u suprotnosti sa prirodom, već u harmoniji sa prirodnim zakonima. Jer da bi se seme razvilo i donelo svoj predodređeni plod neophodni su vatra (toplota), voda, vazduh i zemlja. A životna sila ne izvire iz vatre, zemlje, vazduha i vode. Životna sila je posebna suština koja prožima univerzum. Ova suština, ili peti element (kvintesencija), je najvažnija stvar za kojom alhemičari tragaju. To peto je nezavisno od ostala četiri - vatre, vode, vazduha i zemlje, i to je ono najvažnije što alhemičar treba da pronađe i izdvoji. Nakon što je došlo do takvog izdvajanja, odgovor na pitanje šta se krije u tajni stvaranja delimično će se manifestovati u formi guste pare, koja će se, kada prođe kroz kondenzatorsku cev, staložiti u jednu supstancu nalik na vodu, žućkaste boje, koja u sebi sadrži nešto uljano što boji ekstrakt. Ova uljna supstanca, odnosno alhemijski Sumpor, je isto toliko važna za alhemijske pripreme kao i So i Esencija. Ovde ćemo zastati, pošto ćemo sve ovo kasnije podrobnije obrazložiti.
Možda ste uočili da se određene fraze i sentence kroz knjigu ponavljaju. Ovo nije slučajno. One su namerno ubačene kako bi se određene važne tačke još više naglasile. Mnogo toga što je ovde napisano mora da se iščitava više puta da bi se proniklo u tajnu. Svaki učenik mora da uloži pojedinačne napore. A šta će oni iznedriti, pokazaće se tek kada počnu praktični eksperimenti u laboratoriji.

Sada o alhemičarskoj laboratoriji. U neobuzdanoj imaginaciji ona obično poprima zastrašujući izgled. Čak i danas takozvani religiozni ljudi diskutuju o alhemiji uz prigušeni šapat zato što su posredi, kako vele, đavolska posla. Za nekoga je neznanje blaženstvo, i niko nema pravo da mu ga uskrati. Ne smemo obraćati pažnju na primedbe onih koje religioznost obavezuje da budu protiv alhemije, pošto ne želimo nikoga da preobratimo. Naše energije treba da usmerimo da pomognemo pokloniku alhemije na njegovom mukotrpnom putu. Ovaj put počinje u laboratoriji. Sve se u laboratoriji vrti oko vatre i njene emanacije: toplote. Ostatak čini nekoliko balona, kondenzator, i nešto umešnosti. To zvuči prilično jednostavno, a tako i jeste. Šta onda znače svi drugi instrumenti razbacani po alhemijskoj laboratoriji, kao što se može videti na mnogim slikama? Baš kao što su umetniku, da bi naslikao sliku, potrebni samo platno, boja i kičica, ali svoj atelje može da obogati mnogobrojnim drugim pomoćnim stvarima, tako i alhemičar dodaje i druge instrumente za koje smatra da će mu ustrebati. Kako bude sve dublje i dublje zalazio u misterije i otključavao sve više tajni, nema sumnje da će alhemičar sve duže eksperimentisati i vršiti sve složenije opite. Jer, kada duša jednom ogladni i počne da žeđa za istinom i otkrivanjem prirodnih zakona, nema kraja njenoj potrazi sve dok ne dospe do samog kraja.
Gde treba da bude smeštena laboratorija? Kako se alhemija može praktikovati u gradu? Na takva pitanja svaki će učenik morati individualno da odgovori. Ugao u potkrovlju ili neko mestašce u podrumu biće dovoljni, pod uslovom da obezbedite konstantnu temperaturu. Onaj ko želi da se bavi našom spagiričnom veštinom moraće da se osloni isključivo na sebe. Kakva sreća! Kako bi drugačije i moglo da bude? Kako ćete inače moći da cenite iskustvo ukoliko do ključne tačke saznanja ne stignete sopstvenim individualnim naporima? Do sada smo već dovoljno rekli o teškoćama i razočarenjima na koje će učenik nesumnjivo naići. Ukoliko on, uprkos teškoćama, još uvek želi da kroči kroz vratnice našeg spagiričnog svetog hrama, pronaći će na sledećim stranicama vođstvo i dobrodošlicu. Jer tu se jednostavnim rečima i doslovno otkriva postupak manje cirkulacije.
Oni koji očekuju da na sličan način dobiju potpuni opis Velike Arkane, čekaće uzalud. To se ne može dati i nije dozvoljeno. Ali, što je najvažnije, ko postigne uspeh u svojoj laboratoriji sledeći uputstava predstavljena u knjizi, sigurno će moći da izvede i Veliku Arkanu, ukoliko je spreman. Priprema može da se protegne na nekoliko, pa čak i više desetina godina. U tom smislu ne mogu se odrediti vremenska ograničenja. Neki imaju prirodnu ili urođenu težnju, odnosno dar, da istražuju misterije. Neki u njih nikada neće čak ni kročiti. "Zašto", ovde nije umesno pitanje. Ali onima koji su spremni da putuju kraljevskim putem alhemije poručujem, "Strpljenja! Strpljenja! Strpljenja! Mislite i živite čisto i uzvišeno uvek prebivajući u istini - onoj za koju iskreno mislite i verujete da je istina." Takav neofit ne može propasti. Upamtite reči: "Tražite i naći ćete; kucajte, i otvoriće vam se."
Mudrost Mudraca predstavlja vrhunac svega suštinskog u šta bi čovek trebalo da veruje, svega što bi trebalo da spozna i razume. Onaj ko postigne takvo stanje prosvetljenosti zaista je u skladu sa univerzumom i u miru sa svetom. Da bi se postigao cilj, priroda borbe u ovoj svetovnoj ljusci u kojoj se trenutno nalazimo ne bi trebalo da bude nasilna, kao što neki žele da veruju. Valjalo bi da svoje napore usmerimo ka tome da postanemo svesni situacija sa kojima se svakodnevno suočavamo, da uzdižemo misli iznad taloga svakodnevnog života i, napokon, pronađemo mir unutar nas samih. Ukoliko se ne latite alhemije unutrašnjeg sopstva, odnosno transcedentalne alhemije, kako se još naziva, imaćete ogromne teškoće da dobijete rezultate u svojim praktičnim laboratorijskim eksperimentima. Možete, na primer, dobiti rezultate o kojima ništa ne znate, i shodno tome ih odbacite kao bezvredne. Ali, nije dovoljno ni samo znati. Razumevanje je kruna našeg rada. Ovde dolazi do izražaja mudrost Adepata i Mudraca kao pomoć na putu sticanja razumevanja onoga što se iznutra naslućuje, ali se još uvek dovoljno ne razume.

U alhemiji postoji samo jedan put do rezultata. Poklonik mora da pokaže da je dostojan i dovoljno pripremljen. Priprema se može odnositi na mnoge i različite stvari, mada je težište uvek na traganju za istinom. Život, budno, odnosno svesno stanje, moraju da budu prožeti istinoljubivošću koja prati svaku reč i delo. Treba da je prisutna ljubav prema čovečanstvu bez žudnji, voljnost da se radosno podele materijalna blaga sa drugima, spremnost da se potrebe čovečanstva stave iznad ličnih želja. Sve ove vrline čovek mora prvo da izgradi. Jedino tada će mudrost Svetaca i Adepata početi da dobija smisao. Priroda će tada postati naš najbliži saradnik. Svet, koji nas je ranije držao u magli kroz koju naše viđenje nije moglo da prodre, počeće da, u svetlosti novih saznanja, poprima jasne obrise. Po prvi put ćemo istinski upoznati Boga. Prosvetljenje će obasjati čitav naš život. Namesto puke borbe za opstanak, u našem srcu će se roditi božanski cilj. U nama će zavladati duboki mir kao nevidljivi štit usred meteža i borbi. Mudrost Svetih će nam pomoći da ovo postignemo. Ali takvom postignuću možemo se nadati samo ako se dovoljno pripremimo i vodimo život u duhu ispravnosti. Taj posao niko umesto nas ne može da obavi. Naposletku ćemo doći do spoznaje da ono što nas okružuje nije više tako rascepkano kao nam se ranije činilo. Počećemo da razmišljamo u okvirima "mi". Mi, Bog i ja, čovečanstvo i ja, sada smo povezani. "Ja" gubi svoje značenje; ono uranja u Kosmičko Sve. "Ja" postaje deo mnoštva koje je oduvek bilo jedno. Individualnost, iako još prisutna, postaje "Beskonačna individualnost". Zatim uranjamo u još dublju spoznaju da je "ja" samo delić Božanskog, entitet po sebi, ali ne i istinsko sopstvo, koje je Sve, Božansko. Prosvetljeni mudraci, Sveci, Adepti, kako god da ih nazovemo, sreću se na istom nivou. Oni su se već popeli na planinski vrh, odakle vladaju svetom. Iz njihove dalekosežne perspektive, njima je jasno šta se dešava i ono šta će se desiti. Ostatak sveta koji se još uvek vrzma, vrti i traga u dolini punoj prepreka, suviše je bližu samim događajima da bi ih jasnije sagledao. Mudraci čitaju Prirodu kao čitku, dobro odštampanu knjigu čije su rečenice potpuno razumljive.
Spisi koje su nam ostavili Mudraci pokazuju da su njihova mišljenja i gledišta u potpunoj saglasnosti. Svi se međusobno slažu. Samo će neupućeni pomisliti da su u njima otkrili nedoslednosti i očigledne protivrečnosti, što samo potvrđuje da nemaju dovoljno razumevanja. Sledi sedam izvoda iz rozenkrojcerskog učenja, koji se ističu po preciznosti i dubini, a predstavljaju dopunsko gradivo studentima Univerziteta Ružinog Krsta koje je u vidu predavanja dao eminentni poglavar i Veliki Majstor tog reda, Tor Kimaleto (Thor Kiimaletho):

1. Poreklo Univerzuma je Božansko. Univerzum je manifestacija i emanacija Jednog Apsolutnog Kosmičkog Bića. Svaka manifestacija života je centar svesti i izraz Jednog Života unutar svog fizičkog ograničenja. Postoji samo Jedan Život u Univerzumu - Univerzalni Život. On prožima i ispunjava sve forme, oblike i manifestacije života.
2. Duša je iskra božanske svesti u Univerzumu. Kao što je kap vode delić okeana i sveukupne vode, tako je i duša, koja se manifestuje materijalno, delić Jedne Duše u Univerzumu. Iz nje se kod ljudskih bića razvija ličnost i sposobnost individualnog izražavanja.
3. Duševna sila potencijalno poseduje sve moći delotvornog božanskog principa u univerzumu. Svrha života na zemlji jeste razvoj ovih potencijala u ličnosti. Pošto po svoj prilici jedna inkarnacija na zemlji nije dovoljna, ličnost se mora uvek iznova vraćati na zemlju kako bi dostigla pun razvoj.
4. Moralni zakon je jedan od osnovnih zakona univerzuma. Takođe se naziva princip Karme, zakon uzroka i posledice, akcije i reakcije. Ovaj princip nije odraz osvetoljubivosti. On deluje bezlično kao i bilo koji drugi prirodni zakon. Kao što je plod sadržan u semenu, tako je i reakcija neraskidivi deo akcije. U pitanju je princip koji upravlja sudbinama ljudi i nacija. Poznavanje ovog principa pruža čoveku moć da upravlja svojom sudbinom.
5. Život ima svrhu i nije bez smisla. Blaženstvo je stvarno moguće i ono je posledica znanja, akcije i pravilnog življenja.
6. Čoveku je pružena mogućnost izbora. On ima strahovitu moć da čini dobro ili zlo, sve u zavisnosti od ostvarenog nivoa spoznaje.
7. Budući da je individualna duša deo univerzalne duše, čovek ima pristup moćima za koje ne zna, ali koje će mu vreme, znanje i iskustvo postepeno razotkriti.

Drevni hermetički filozofi učili su ljude istim principima koje će podučavati i filozofi budućnosti, jer istina ostaje istina. Ona se ne može promeniti. Ali, ljudske teorije i gledišta, koje neki nekorektno podmeću kao apsolutnu istinu, podložni su promeni. Ako neko sebe naziva filozofom to ne znači da i jeste pravi filozof. Filozof je samo onaj koji gaji iskrenu ljubav prema univerzalnoj mudrosti i koji iskreno nastoji da je primeni u svakodnevnom životu. Do mudrosti se dolazi besprekornim življenjem. Filozofija je primenjena mudrost. Sticanje titule doktora filozofije, koja se dodeljuje postdiplomcima visokih škola, ne čini filozofa, niti su oni koji poseduju to zvanje filozofi samo zbog toga što se tako zovu.
Da bismo se upoznali sa istorijom filozofije, životima i učenjima onih koje nazivamo pravim filozofima, valja izučavati njihova učenja sa svih strana i ono što je iz njih proizašlo. Biti filozof, stoga, znači, razumeti i živeti u skladu sa tim razumevanjem, držeći se principa nesebičnog davanja bez premišljanja. Tako će naša vera u čovečanstvo biti opravdana. Kada ovo postane jasno, tek tada će alhemija zaživeti. Transmutacija se vazda odvija na višim planovima, delujući na niže. Zahvaljujući toj činjenici, nema tog fizičkog zakona koji čovek može sprovesti, ili zloupotrebiti, bez karmičkih posledica. Dobra karma, ukoliko se može dopustiti takav izraz - jer je karma suštinski neutralna, stvara se harmoničnom primenom prirodnih zakona. Takvoj harmoniji treba da težimo ukoliko želimo da dobijemo očekivane dobre rezultate, koje i sama priroda podržava.
Ukoliko ovo smo sažeto izložili ima nekog smisla za učenika alhemije, njemu će postati jasno zašto je taj alhemijski dragulj, kome svi alhemičari teže, nazvan Kamenom filozofa.

 

EVIL BODY MUSIC

Za sve one koji su zainteresovani i koji vole, veceras je u klubu spin na gardosu vece EBM. Pa ko voli nek izvoli...haos u glavi i telu zagarantovan.

SIN, SEX & SALVATION

Jako svetlo. Probada oci. Svuda unaokolo se pruzaju milozvucni krici razbesnelih dazdevnjaka, tritona i slepih miseva. Ispod sve te buke, kada se malo bolje skoncentrisem, jasno i glasno cuje se kapanje. Vode...ili krvi... ko ce ga znati.

Ekseri se nalaze svuda. I gde treba i gde ne treba. O eksere stoje okacena bivsa nadanja i ocekivanja, sadasnje zelje i buduca htenja. Pod jakim svetlom sve deluje iluzorno, tesko je od bujice fotona razabrati da li su tamo okacena buduca htenja ili sadasnje zelje.

Drvo se buni, njegovi godovi vriste u agoniji, ne znajuci ni jednog trenutka da su nastali nepovratno, da se ne mogu menjati nikakvom carolijom, ni magijom.

Voleo bih da se ne nalazim trenutno ovde. Mnogo je to buke i izrazene culnosti za moje  sofisticirane mehanizme primopredaje utisaka.

Ali, ipak, tu sam, zarobljen, utopljen, odsecen, izresetan...mozda obezglavljen, za ovaj svet, za ovaj trenutak. Stojim, sedim, lezim...ne znam ni sam, sve je tako puno nejasnih vibracija, na koje telo nije naviklo.

Cak i kada bih pokusao da ucinim neki pokret, to bi imalo efekta koliko i pomeranje koske unutar mrtvog okolnog mesa. Meso ne oseca, a koska kuka, hoce napolje, zeli slobodu.

Eventualno, neki jaki shok na mrtvo okolno meso bi doprineo stvaranju mogucnosti za zarobljenu kosku, ali do tog shoka je jako tesko doci. Sam ti nece doci, drugi ti ga nece dati, prepusten si sam sebi, stvori ga sam.

Kada pokusam da razmisljam pod uticajem jakog svetla i sveopste buke, svaka inicirana misao mi bode um poput roja ljutih osa, um se buni, place i kuka, ali sta da mu radim, mora da funkcionise, ne mogu ga prepustiti nekom drugom.

Agonija u kojoj se um nalazi se produbljuje saznanjem o postojanju jos nekoliko paralelnih umova koji ne zele da razmisljaju, te i njih treba obuzdati, bicevati, tuci i samim tim slusati jos vise vristucih melodija.

Muzika nastala od tih melodija se rasprostire svuda, u svaki ugao i kutak nepoznatog, pri tome ispunjavajuci niskom vibracionom energijom svaki atom nepoznatog, dajuci novi spin svakom elektronu nepoznatog.

Dugo je sve trajalo. Vremenski neizrecivo, kao sekund, kao vecnost, kao...bilo sta. Nisam mogao osetiti gde sam, nisam mogao osetiti ko sam, sve sto sam osecao je bilo toliko smuseno i zbrkano da mi je na trenutke sve delovalo kao fantazija, kao san...ruzni.

Ali, sve vreme sam duboko u sebi znao da nije ni fantazija, niti san, ma koliko god slicno tome izgledalo.

Tone i tone nadljudskih napora su me dovele dovde, da bih se sada, na kraju svega, obreo u neznanom, u nepoznatom. Nove misli, nova osecanja, novo sve...ja nenaviknut, na novi haos.

Evolucijom je sve izbrisano, nista vise nije isto, sve se potire. Osecanja su postala kruta, misli krhke, a cula maksimalno napeta. Od silne vreline, nastale iz novog haosa, sve se topi velikom brzinom.

Verovanje je odavno nestalo. Zadrzalo se samo kod slepoverujucih, onih kojima je za ceo zivot potrebna vera u nesto, pa makar to nesto ne postojalo. Ljudi su spremni na sve...dovoljno je samo da imaju veru.

Ignorisanje zdravog razuma, zdravih misli i zdravih osecanja cesto je umelo da stvori coveku takav haos, haos koji ni bog otac ne bi bio u stanju da razmrsi, odresi i resi.

Diviti se nekome ili necemu sto realno nepostoji, odlika je karakteristicna za ovaj deo svemira, deo svemira u koji zdrav razum retko kada zalazi, a kamoli obitava. Moze se naci samo u tragovima, segmentima, nikako u svoj svojoj celosti.

Ipak, oni koji do zrna zdravog razuma dodju, mogu sebe smatrati izuzetno srecnim, istovremeno i prokletim, jer dalek je i tezak put od zrna zdravog razuma do zivota zdravog razuma.

Moc, koja je nam je svima data, obitava u nama, uspavana, pospana, dezmekasta, cak i ne zna da treba biti probudjena, misli da tu postoji, eto tek tako...da postoji, da joj se da naziv - moc, da se definise i da prosto - obitava u nama.

Istina, koja takodje lezi u nama, je daleko dublje zakopana negoli moc, i mnogo je vise napora potrebno za dostizanje istine, nego sticanje moci. Ali istine bez moci nema.

Obamrlost energije koja prozima sve sto postoji se manifestuje sve vise i sve cesce. Ljudi nesposobni da vide dalje od svog nosa, nalaze se u istoj onoj agoniji kao i ja, sa jakim svetlom i nejasnim kricima, samo sto je njihova agonija njima nepoznata, misle, ma to je svet...

Sastavni deo svacije agonije i haosa je i seksualna energija, koju najcesce koristimo za pogresne stvari, pogresne radnje, dok smo pritome ubedjeni da sa njom postupamo na najispravniji moguci nacin.

Ekstaticni zanos, ultrazvucno slepilo, i  sve gadosti ovog sveta, se istovremeno mogu naci u seksualnoj energiji zabludelih ljudskih bica, koja nikakvog razumevanja za postojanje seksualne energije nemaju.

Tako i sirom kosmosa, postoji jos dosta klasa razlicitih bica, koja takodje pojma nemaju o svrsi i postojanju seksa i seksualne energije. I oni, poput ljudi, cekaju na druge...da im drugi to objasne i pojasne.

Iver ne pada daleko od klade. Koliko god mi kosmos smatrali ogromnim i prostranim, on u stvari predstavlja samo jedan fragment necijeg secanja, necijeg razmisljanja, necije misli.

Momenat u kojem se sve u kosmosu spaja u jednu celinu je tu...na pragu, ceka...da ga neko primeti, da ga neko vidi, da pokusa da ga uhvati i oseti. Taj momenat,  za mnoge nepoznat, je savrsenstvo u nesavrsenstvu, i upravo zbog toga je nevidljiv za one koji ne zele da ga vide.

Titraj, treptaj i linija razvlacenja....pobuna u orionovom pojasu...ciklus od 10260 godina se polako privodi kraju, sve novo biti ce, sve novo roditi ce se.

Volovske zaprege ce ostati sustinski iste, samo ce im spoljni izgled, fasada, biti trenutno promenjena. Sa druge strane, volovi ce mozda biti drugacije, lepse, modernije obuceni, ali ispod svega toga oni ostaju volovi. Za koje su namenjene zaprege. Volovske.

Ostalima, koji su se volovskih zaprega resili, ce biti daleko teze, orion nosi sa sobom nova iznenadjenja, nove i teze izazove. Iz kosmicke kuhinje nam se sprema nesto sasvim novo, ko prezivi pricace.

Jos jedan sekund, minut, sat...dan....vecnost...u ovom haosu, i moze se desiti svasta, sto prirodno, sto neprirodno. U svakom slucaju to ce biti posledica sna, ili kosmara, retki znaju. A kada saznaju, onda je put za nijansu lakse videti, a potom ga i pronaci.

Uskoro ce i um krenuti na svoju odiseju, mozemo reci, bez povratka. Za sobom ce ostaviti sve nade, snove i ljubavi koje je stekao na svom putovanju kroz vanvremenske tvorevine univerzalnih vibracija.

Pakosti, gadosti i zle misli koje je um pokupio na svom dosadsnjem vibracionom putu, ce takodje nestati. Umesto njih ce biti nove, za coveka znane, a istovremeno mu potpuno nepoznate, osete, misli i stanja.

Injekcija nove stvarnosti je nna putu, samo jos igla da probije epitel, da hladni metal unisti jos pokoju epitelnu celiju. Posle toga sve ide lakse, sve se lakse prima, sve se lakse vari. Ko ne primi injekciju, kazu, moze biti a i vecno ostati bolestan.

Cvorovi, kojima je konopac realnosti bio za mene vezan, su se odavno raspali. Na njihovom mestu su sada samo bledi podsetnici bede i jada koji su tu realnost sacinjavali, i u zivotu odrzavali. Sada je daleko lakse videti kojim i kakvim kanapima su ostali vezani, i koliko su konopaca ljudi spremni za sebe, u najrazlicitijim manirima da vezu.

Kada, na kraju svega, dodje konobar da naplati, sta covek ima da pruzi? Ima samo svoj san, svoju nadu i svoju gresnu misao. Konobaru to najcesce ne moze da pokrije ni hiljaditi deo racuna koji je covek napravio. A sta je covek hteo? Samo da sanja svoj san, samo jos malkice.

Ipak, ne treba zaboraviti, tu su i sef sale, kao i vlasnik restorana. I njima se covek moze obratiti. Medjutim, covek to najcesce ne cini, na prvom mestu, zato sto ne voli da talassa...na drugom mestu, zato sto u objektivnoj realnosti musterija nije uvek u pravu. Sefovi sala i vlasnici restorana ce radije poturati konobare da sa covekom raspravljaju o sranju koje mu je  servirano.

Ceh placaju svi, bez izuzetka. To je ono sto covek mora da shvati. Nista nije besplatno, na kraju uvek ima svodjenja racuna. Papirnati i kovani novac su samo simbolicka manifestacija tog zakona u covekovoj realnosti, istovremeno i lanac i katanac covekov.

Uspeh u trazenju izlaza iz haosa nije ni na pomolu. Daleko su ravni i dimenzije u kojima se haos nalazi u svom primarnom, sveprisutnom stanju. Medjutim sa dovoljno napora i truda, izlaz ce se nazreti, ako ne i sam po sebi pojaviti. Ko bude znao, znace, a potom i osetice. 

Synth Etik

Evo sada mi ode tetka. Bila je tu veceras, kaze, da opet prica neke price, nerazumljive. Ili su meni bile nerazumljive, obzirom da sam bio u specijalnoj vrsti hipnotickog sna, nisam znao da li treba da dajem, primam ili razmenjujem informacije. Bilo je tu opet raznih prica, poput onih o hindu ezotericnoj astrologiji, o geopatiji i holoformima, ili o vremenima kada je Al Gazali pisao o alhemiji srece. Kada je pocela o gnostickoj antropolgiji i Suncevoj Zetvi, ja sam poceo da se gubim, sto je ona i primetila, a dalje nije htela pricati u prazno vec mi je ostavila papir, ciju vam sadrzinu u celosti prenosim, mozda ce nekome koristiti, neko ce mozda znati sta da uradi sa njom, a neko mozda cak i umeti da je iskoristi...

 


ODNOS IZMEÐU BAHOVIH CVETNIH LEKOVA I HOMEOPATSKIH LEKOVA*^
Cvetni lekovi su napravljeni od kapljica rose sa ¾ive biljke i sastoje
se od èiste "astralne" energije. (Biljke ne di¹u nego transpiri¹u ili
gutiraju, ispu¹taju vi¹ak vode i ta voda nije atmosferska rosa, veæ je
prethodno pro¹la kroz celu biljku - prim. prev.)

Ovi lekovi imaju specifièno delovanje na emotivni nivo subjekta.

Homeopatski lek deluje direktno, na "celu" osobu.

Ovo je razlog zbog koga cvetni lekovi mogu biti komplementarni
homeopatskim lekovima, i obrnuto.

Tokom poslednjih godina sam otkrio specifièan odnos izmeðu njih. I evo
liste, koja je mo¾da nekompletna, ali èesto veoma korisna.

Doza Bahovih cvetnih lekova koju uobièajeno dajem, je "jednom" 3-4 kapi
iz originalne boèice, koje eventualno direktno sledi homeopatski lek.

* *

*  *

*

Ilustracija sluèaja: Alumina - Centaury

*

Mu¹karac, 35 godina, obratio mi se zbog sledeæih tegoba: Oksiurijaza,
emisija teènosti iz prostate sa tvrdom stolicom, pritiskajuæi ili
probadajuæi bol u grudima, levo, kada je umoran i atletsko stopalo
(gljivice) izmeðu æetvrtog i petog no¾nog prsta. Pre tri godine je imao
operaciju bubrega zbog torzije uretera, ¹to je uzrokovalo gubitak 60 %
funkcije bubrega.

On je pomalo kruta osoba, koja ne govori lako o sopstvenim oseæanjima.
Pre no ¹to se prikljuèio oèevom poslu, radio je nezavisno da bi se
dokazao. Sada je posao preuzela jedna velika kompanija, i on radi u toj
kompaniji kao slu¾benik. Pre nekoliko godina se ukljuèio u jedan
religiozni pokret i od tada je na¹ao du¹evni mir. Ka¾e da je veoma
zaboravan, i to za imena ljudi, roðendane i slièno.

Sledeæi simptomi su upuæivali na Alum.:

    * Um, slabo pamæenje
    * Snovi o davljenju
    * Generalno, ¾elja za paradajzom i sirovim povræem
    * Vrtoglavica kada je gladan, jelo >
    * Prostata, emisija sa tvrdom stolicom
    * Generalno, uveèe >(Med.).

Uzimanje Alum. je dalo generalno pobolj¹anje u toku dva meseca. Onda je
on dobio drugi posao. Oseæao je veæu nesigurnost, bio je prilièno
razdra¾ljiv, i u vreme konsultacije je imao hladne, crvene u¹i. Nadalje,
jedan stari o¾iljak ga je svrbeo veæ par nedelja. Prepisana je Bry.,
akutni lek za Alum.

Mesec dana kasnije, opet mi se obratio zbog glavobolje. Opet ima gubitak
teènosti iz prostate, a skoro je imao san da su on i njegova porodica
propali u liftu. Noæu, mada je mrtav-umoran, on ne ide da spava, veæ
glupo nastavlja da bulji u televizijski ekran. Kao da nema volje da ode
da spava.

Energetsdko ispitivanje ukazuje da mu je potreban svetni lek, tj.
Centaury, u kombinaciji sa novom dozom Alum. Ovo je brzo uspostavilo
normalno energetsko stanje.

Da smo uzeli u obzir slabost volje u homeopatskom smislu, mogli smo
prepisati pogre¹no Phosphorus, zasnovan na:

Nedostatku volje da se bilo ¹ta preduzme, snova o padanju i izluèivanju
prostatiène teènosti sa tvrdom stolicom.

* *

*  *

*

A. Pravac odnosa: Bahov cvetni lek prema homeopatskom leku

*

 

 

*1. Agrimony*

Odermenniug

Petrovac, ranjenik, kostolom, trava od poseke, ovèiji èièak

Agrimonia eupatoria (Agri.)

//

/Rosaceae/

    *Ljudi koji sakrivaju svoje probleme iza vesele fasade.*

- vatra: srèana energija (yin)

- slab levi ili desni musculus subscapularis

- tireoidna èakra

- Nat-m., (Staph.), Sil., Ther.

*2. Aspen*

Espe

Jasika, trepetljika, ¾uborika, trepetlika, jagnjeda

Populus tremulus (Pop.)

//

/Salicaceae/

    *Ljudi koji se utapaju u sopstvenom nemiru. Postoji drhtanje koje je
prouzrokovano neodreðenim strahom - strepnja. Predominantna je funkcija
parasimpatikusa ¹to se mo¾e odra¾avati pro¹irenim zenicama.*

- voda: energija bubrega (yin)

- slab (levi) gornji deo musculus trapezius

- kociks èakra

- Arg-n., Calc-c., Phos., Sulph., Syph.

*3. Beech*

Buche

Bukva, buka, buk

Fagus sylvatica (Fagu.)

//

/Fagaceae/

    *Kritièari, arogantni ljudi.*

- drvo: energija ¾uèi (yang)

- slab levi musculus popliteus

- srèana èakra

- Bry., (Chin.), Merc-sul., Plb., Syph.

*4. Centaury*

Tausendgildenkraut

Kièica, gorèica, trava od groznice, kantarija crvena

Centaurium umbellicatum (-)

//

/Gentianaceae/

    *Besciljnost, oseæanje odvojenosti od sopstvenog "ja".*

- vatra: cirkulacija seksualne energije (yin)

- slabost desnog adductor-a i m.gluteus medius

- tireoidna èakra

- Alum., Chel., Lach., Oscillo., Phos., Sel., Staph.,

Sulph., Verat., Zinc.

*5. Cerato*

Bleiwurz

Nema podataka, amerièka biljka (?)

Ceratostigma Willmottiana (cerestig-w.)

//

/Plumbaginaceae/

    *Nedostatak pouzdanja u sopstvenu intuiciju.*

- metal: energija debelog creva (yang)

- slab desni musculus quadratus lumborum

- solarna èakra

- Mag-s., Sep., Staph., Tub-m.

*6. Cherry Plum*

Kirscpflaume

Vi¹nja, vi¹njièica

Prunus cerasifera (Prun-cf.)

//

/Rosaceae/

    *Oèaj. Nekontrolisani napadi besa. Noæno plakanje.*

- drvo: energija ¾uèi (yang)

- slabost levog musculus deltoideus anterior

- kociks èakra

- Alum., Calc-caust., Calc-sil., (Chel.), Gels., Kali-sil.,

Lac-d., Mag-m., Psor., Rumx., SIL., Zinc.

*7. Chestnut Bud*

Kastanienknospe

Pupoljci divljeg kestena

Aesculus hippocastanum

(Aesc.)

//

/Hippocastanaceae/

    *Ljudi koji stalno prave iste gre¹ke i ne uèe od prethodnih iskustava.
Oseæaju otupelost, kao zombi. Oni ¾ive u pro¹losti.*

- zemlja: stomaèna energija (yang)

- slabost srednjeg neckflexor musculus

- krunska èakra

- Ars-h., Calc-sil., Chel., Hep., Meph., Nat-c.,

Nat-sil-f., Sil., Thuj.

*8. Chicory*

Wegwarte

Cikorija, vodipija, ¾enetrga

Cichorium intybus (Cich.)

//

/Compositae/

    *Ljudi koji su previ¹e posesivni i puni briga. Npr. "mama-koka".
Stariji ljudi koji se iscrpljuju brigom za sopstveno blagostanje.*

- zemlja: stomaèna energija (yang)

- slab desni m. pectoralis major, pars clavicularis

- srèana èakra

- Agar., Ars., Ars-i., Carc., Caust., Cur., Mag-m.,

Med., Merc-i-f., Pall., Rhus-t., Sulph., Syph., Zinc.

*9. Clematis*

Gemeine Waldrede

Pavit, povit, povitina

Clematis vitalba (Clem-vit.)

//

/Ranunculaceae/

    *Idealisti i previ¹e osetljivi prema drugima. Nepraktièni sanjari.
Nedostatak samopo¹tovanja.*

- metal: pluæna energija (yin)

- slab (desni) m. serratus anterior

- krunska èakra

- Alum., Alum-p., Alum-sil., Calc-sil.

*10. Crab Apple*

Holzapfel

Patuljasta jabuka

Malus pumila (Malus-p.)

//

/Rosaceae/

    *Ljudi kojima je izgled stra¹no va¾an. Oni mogu da se nose sa bilo
èime, izuzev simptomima bolesti i prljav¹tinom. Oseæaju se prljavo.
Proliv u toku putovanja. (+Pyrog.)*

- metal: pluæna energija (yin)

- slab levi musculus deltoideus medius

- slab desni musculus coracobrachialis

- pinealna èakra

- Chin-s., Psor., Sul-ac., Sulph.

*11. Elm*

Ulme

Brest

Ulmus procera (Ulm-pra.)

//

/Ulmaceae/

    *Oseæanje neslaganja, nepodudarnosti ljudima koji te¾e perfekcionizmu.
Kada je potrebno po¹tovanje,

priznavanje.

*

- voda: energija bubrega (yin)

- slab levi musculus trapezius, gornji deo

- slab desni musculus illiacus

- pinealna èakra

- Chel., Kali-c.

*12. Gentian*

Biterer entian

Lincura

Gentiana amarela (Gent-am.)

//

/Gentianaceae/

    *TUGA. Reaktivna depresija. Pesimizam. Zabrinutost. Skepsa.*

- zemlja: energija slezine (yin)

- slab levi musculus latissimus dorsi

- solarna èakra

- IGN., Nat-m.

*13. Gorse*

Stechginster

©tipavac, ¾utica bodljiva

Ulex europoeus (Ulx-eu.)

//

/Papaceae R Leguminosae/

    *Oèajanje i beznaðe.*

- vatra: energija tankog creva (yang)

- slabost oba musculi recti femoris

- solarna èakra

- Ars., Carbn-s., (Crot-h.), Grat., Mur-ac., Rumx.,

Stram.

*14. Heather*

Heidekraut

Vresak, vrijesak, vri¹tina

Calluna vulgaris (R Eric-vg.)

(R Erica vulgaris)

//

/Ericaceae/

    *Regresivno, deèije pona¹anje. Zahtevna deca koja su preokupirana sobom.*

- metal: energija debelog creva (yang)

- slabost desnog hamstring-muscle (kolena tetiva)

- sakralna èakra

- Chel., Dig., Mag-c., Mag-m., M-arct., Morg-p., Sep.

Sulph.

*15. Holly*

Stechpalm

Bo¾ikovina, èesvina, zelenika

Ilex aquifolium (Ilx-a.)

//

/Aquifoliaceae/

    *Smenjivanje ljubavi i mr¾nje*.

- vatra: srèana energija (yin)

- slab levi musculus subscapularis

- tireoidna èakra

- Ant-c., Con., Crot-c., LACH., (Syph.)

*16. Honelysuckle*

Geisblat

Orlovi nokti, kozja krv, kozjaèina, orlovnjak, bo¾je drvce

Lonicera caprifolium

(Lon-c.)

//

/Caprifoliaceae/

    *Ljudi koji su slomljeni emocionalno i enregetski. _RAK_. Nostalgija
(takoðe sa Bromus Ramosus). Centralna taèka solarnog pleksusa. *

- vatra: srèana energija (yin)

- slab levi musculus pectoralis minor

- (slab levi musculus latissimus dosrsi)

- krunska èakra

- Calc-s., Carb-an., (Carc.), Carb-v., Graph., Hep.,

Kali-i.

*17. Hornbeam*

Hainbuch

Grab

Carpinus betulus (Carp-b.)

/Betulaceae/

    *Mentalna iscrpljenost rutinskim poslovima.*

- zemlja: energija slezine (yin)

- slabost levog latissimus dorsi

- solarna èakra

- Carb-v., Hell., Prot., Puls., Sep

*18. Impatiens*

Drusenter Gendes Springkraut

Balzamina, pucavac, nedirak, nedotika, lepi èovek

Impatiens (Impa-g.)

//

/Balsaminaceae/

    *Nestrpljivi, razdra¾ljivi ljudi. Preterano rade, uvek su u ¾urbi i
po¾uruju druge.*

- vatra: srèana energija (yin)

- slab levi ili desni musculus subscapularis

- slab levi musculus supraspinatus - CV 24 negativan

- sakralna èakra

- Alum., Berb., Caust., Dys-co., Ign., Med., Morg-g.,

Nux-m., Nux-v., Puls., Sul-ac., Tarent.

*19. Larch*

Larche

Ari¹

Larix decidua (Lar-d.)

//

/Abietaceae/

    *Strah od neuspeha. Oseæanje inferiornosti.*

- drvo: energija jetre (yin)

- slab desni musculus pectoralis major, pars sternalis

- pinealna èakra

- Cocc., LYC., Phos., Sep.

*20. Mimulus*

Gefleckte Gauklerblume

Krunica, krabuljaèa, (amerièka vrsta, podseæa na ljudski lik

Mimulus guttatus (Miml-g.)

//

/Scrophulariaceae/

    *Specifièna zabrinutost, fobije (od raka) oseæanje odvojenosti od drugih.*

- vatra: energija trostrukog grejaèa (yang)

- slab (desni) musculus teres minor

- kociks èakra

- Caust., Lil-t., PULS., Sulph.

*

21. Mustard

*

Ackersenf

Goru¹ica, divlja goru¹ica, slaèica, ¾utaja, ¾utan, ugo¹ica, sinap, ardalj

Sinapis arvensis R Brassica campestris (Bras-c.)

//

/Cruciferae/

    *Duboka tuga, sumornost. Seks.*

- metal: energija debelog creva (yang)

- slab levi musculus tensor faciae latae

- krunska èakra

- Bac. 7, CARC., Med.

*22. Oak*

Eiche

Hrast lu¾njak

Quercus robur (Quer-r)

//

/Fagaceae/

    *Savesni, po¹teni ljudi, borci, neumorni radnici.*

- drvo: energija jetre (yin)

- slab (desni) musculus pectoralis major, pars sternalis

- pinealna èakra

- KALI-BI.

*23. Olive*

Olive

Maslina

Olea europea (Ol-eur.)

//

/Oleaceae/

    *Iscrpljenost, mentalni i fizièki umor.*

- metal: pluæna energija (yin)

- slab levi musculus serratus anterior

- krunska èakra

- Agar., Alum., Ars., (Carc.), Chel., Colch., Eleut.,

Lyc., Nat-s., Ph-ac., Sec.

*24. Pine*

Kiefer

Beli bor, srebrni bor

Pinus sylvestris (Pin-s.)

//

/Pinaceae/

    *Oseæanje krivice.*

- voda: energija bubrega (yin)

- slab levi musculus upper trapezius

- slab levi musculus latissimus dorsi

- pinealna èakra

- Acon., ARS., Ainnm., Mag-m., Prot., Psor., Rhus-t.,

Sulph.

*25. Red Chestnut*

Rote Kastanien

Divlji kesten, crveni kesten

Aesculus carnea (Aesc-c.)

//

/Hippocastanaseae/

    *Zabrinutost za porodicu i druge ljude. Briga naroèito utièe na
energiju pluæa, sa daljim uticajem na slezinu i bubrege.*

- voda: energija bubrega (yin)

- slab desni musculus psoas

- kociks èakra

- Ant-c., Cupr-ar., PHOS., Rhus-t., Sulph.

*26. Rock Rose*

Gemelnes Sonneroschen

Zlatica, Sunèanica

Helianthemum nummularium (-)

//

/Cistaceae/

    *Ljudi puni briga, koji uporno preterano rade. Nemarni, izra¾ajni i
lako se uspanièe.*

- zemlja: energija slezine (yin)

- slab levi m. latissimus dorsi i levi m. triceps

- kociks èakra

- Calc-c., Hell., Lyc., Mag-p., NAT-S., (Phos.), Rumx.,

Zinc.

*27. Rock Water*

Quel Waser

Izvorska voda

    *Temeljni idealisti. Naturaju drugima svoje krute ideje. Fanatici.*

- vatra: energija tankog creva (yang)

- slabost desnog m. obliquus 'internus'

- srèana èakra

- (Arn.), Bry., Calc-caust., Cench., KALI-C., Kali-i.,

Lyc., Nat-c., Nux-v., Phos.

*28. Scleranthus*

Einjariger Knauel

Treskavica

Scleranthus anuus (Scler.)

//

/Caryophyllaceae/

    *Uvek negativni i nesigurni, ekstremna promenljivost pona¹anja.*

- uticaj na ¾uè: TL na desni incisura supra-orbitalis

- drvo: energija ¾uèi (yang)

- slabost levog musculus popliteus

- solarna èakra

- ANAC., Apis., Caust., Cisplat., Con., Lyc., Mag-m., Ph-ac., Thuj.

*29. Star of Betlehem*

Goldiger Milchstern

Ptièije mleko, vranji luk

Ornithogalum umbellatum

(Orni.)

//

/Liliaceae/

    *Tuga posle razoèaranja. Oseæanje odvojenosti od sopstvenog "ja".
Oseæaj samoæe i praznine. Trauma roðenja, panika prolaska kroz poroðajni
kanal.*

- vatra: srèana energija (yin)

- slabost desnog musculus subscapularis

- pinealna èakra

- Arn., (Bacillus Morgan), Chel., OP.

*30. Sweet Chestnut*

Edelkastanis

Pitomi kesten, slatki kesten, maron, kostanj

Castanea sativa (Cast-v.)

//

/Hippocastanaceae/

    *Totalni oèaj.*

- vatra: energija trostrukog grejaèa (yang)

- slab (desni) musculus infraspinatus

- pinealna èakra

- (Aur.), MAG-P.

*31. Vervain*

Eisonkraut

Verbena, vrbena, divlja vrbena, spori¹, ljutovnica

Verbena officinalis (Verbe-o.)

//

/Verbenaceae/

    *Neumorni radnici, ne umeju da se zaustave, fanatièni.*

- vatra: energija tankog creva (yang)

- slabost desnog musculus rectus femoris

- srèana èakra

- CAUST., Crot-h., (Mag-m.)

*32. Vine*

Weinrebe

Vinova loza

Vitis vinifera (Vitis-v.)

//

/Vitaceae/

    *Tirani.*

- voda: energija mokraæne be¹ike (yang)

- slab levi musculus peroneus longus & brevis

- srèana èakra

- Atro., CHIN.

*33. Walnut*

Wallnusa

Orah

Juglans regia (Jug-r.)

//

/Juglandaceae/

    *Potreba za¹tite i podr¹ke.*

- metal: energija debelog creva (yang)

- slab desni musculus quadratus lumborum

- tireoidna èakra

- Chin-s., COCC., Cupr-ar., Syph.

*34. Water Violet* Sumpfwasserfeder

Rebratica, vodena detelja

Hottonia palustris (Hott-p.)

//

/Primulaceae/

    *Ljudi koji se oseæaju superiorno.*

- drvo: energija jetre (yin)

- slab levi musculus rhomboideus

- sakralna èakra

- Grat., Lyc., Nux-v., PLAT.

*35. White Chestnut*

Weise Kastanie

Beli kesten

Aesculus hippocastanum (Aesc.)

//

/Hippocastanaceae/

    *Uporne, proganjajuæe misli.*

- vatra: srèana energija (yin)

- slab desni musculus subscapularis

- krunska èakra

- Bov., Coloc., MAG-M., Tub-m.

 

 

*

 

36. Wild Oat

*

Wald Tepse

Divlja zob, pasja trava, osatica

Bromus ramosus (-)

//

/Gramineae R Poaceae/

    *Gubitak nade u promenu na bolje (sifilistièna reakcija).* Odnos sa
metabolizmom kalcijuma. Ovo je emotivni deo Ca ++-centar, koji se mo¾e
testirati na ggl. parathyreoidea). *Vi¹e ne postoji struktura. Sve je
isprano, oti¹lo kroz burege kao rezultat straha.*

*Neslaganje svesnog (vidi naèin da ne¹to uradi) i nesvesnog (ne vidi
naèin da to uradi). Ovo prouzrokuje fizièke simptome.*

* *

- zemlja: stomaèna energija (yang)

- slab vratni musculus extensor

- solarna èakra

- Chel., Dys-co., Med., Nit-ac., Nux-v., Psor., SEP.,

Staph., (Syph.), Thuj.

*37. Wild Rose*

Heckenrose

Divlja ru¾a, ¹ipurak, ¹ipak, ¹ipurika, pasja ru¾a

Rosa canina (Ros-ca.)

//

/Rosaceae/

    *Apatija. Rezignacija.*

- metal: pluæna energija (yin)

- slabost levog musculus serratus anterior

- krunska èakra

- Lob., Mill., Rhus-r., RHUS-T., Rumx., STAPH.,

Sulph., Vip.

*38. Willow*

Weide

Vrba

Salix vitellina (-)

//

/Salicaceae/

    *Oboljenja zbog tuge. Ne mo¾e da nadvlada ¾alost. Ogorèenost.*

- drvo: energija jetre (yin)

- slab desni musculus pectoralis major sternalis

- pinealna èakra

- Bry., FL-AC., Ign., NIT-AC.

*39. Rescue Remedy*

Kapi spasa

(6+9+18+26+29)

    - vatra: cirkulacija, vi¹ak seksualne energije (yin)

- slabi levi ili desni adductor musculus

- solarna èakra

- GELS., Ign., (Sulph.)

 

 

   2. * **Pravac odnosa: Homeopatski lek prema Bahovom cvetnom leku*

 

 

Acon.     Pine
Agar.     Chicory, Olive
Alum.     Centaury, Crerry Plum, Clematis, Impatiens, Olive
Alum-p.     Clematis
Alum-sil.     Clematis
Anac.     Scleranthus
Ant-c.     Holly., Red Chestnut
Apis     Scleranthus
Arg-n.     Aspen
Arn.     (Rock Water), Star of Betlehem
Ars.     Chicory, Gorse, Olive, Pine
Ars-h.     Shestnut Bud
Ars-i.     Chicory
Atro.     Vine
Aur.     (Sweet Chestnut)
Bac. 7     Mustard
Berb.     Impatiens
Bov.     White Chestnut
Bry.     Beech, Rock Water, Willow
Calc-c.     Aspen, Rock Rose
Calc-caust.     Cherry Plum, Rock Water
Calc-p.     Aspen
Calc-sil.     Cherry Plum, Chestnut Bud., Clematis
Calc-s.     Honeysuckle
Carb-an.     Honeysuckle
Carbn-s.     Gorse
Carb-v.     Honeysuckle, Hornbeam
Carc.     Chicory, (Honeysuckle), Mustard, (Olive)
Caust.     Chicory, Impatiens, Mimulus, Scleranthus, Vervain
Cench.     Rock Water
Chel.     Centaury, (Cherry Plum), Chestnut Bud, Elm, Heather, Olive, Star
of Betlehem, Wild Oat
Chin.     (Beech), Vine
Chin-s.     Crab Apple, Walnut
Cinnm.     Pine
Cisplat.     Scleranthus
Cocc.     Larch, Walnut
Colch.     Olive
Coloc.     White Chestnut
Con.     Holly, Scleranthus
Crot-c.     Holly
Crot-h.     (Gorse), Vervain
Cupr-ar.     Red Chestnut, Walnut
Cur.     Chickory
Dig.     Heather
Dys-co.     Impatiens, Wild Oat
Eleut.     Olive
Fl-ac.     Willow
Gels.     Cherry Plum, Rescue Remedy
Grat.     Gorse, Water Wiolet
Hell.     Hornbean, Rock Rose
Hep.     Chestnut Bud., Honeysuckle
Ign.     Gentian., Impatiens., Rescue Remedy, Willow
Kali-bi.     Oak
Kali-c.     Elm, Rock Water
Kali-i.     Honeysuckle, Rock Water
Kali-sil.     Cherry Plum
Lac-d.     Cherry Plum
Lach.     Centaury., Holly
Lil-t.     Mimulus
Lob.     Wild Rose
Lyc.     Larch, Olive, Rock Rose, Rock Water, Scleranthus, Water Wiolet
M-arct.     Heather
Mag-c.     Heather
Mag-m.     Cherry Plum, Chucory, Heather, Pine, Scleranthus, (Vervain),
White Chestnut
Mag-p.     Rock Rose, Sweet Chestnut
Mag-s.     Cerato
Med.     Chicory, Impatiens, Mustard, Wild Oat
Meph.     Chestnut Bud
Merc-i-f.     Chicory
Merc-sul.     Beech
Mill.     Wild Rose
Morg-g.     Impatiens, (Star of Betlehem)
Morg-p.     Heather, (Star of Betlehem)
Mur-ac.     Gorse
Nat-c.     Chestnut Bud, Rock Water
Nat-m.     Agrimony, Gentian
Nat-s.     Olive, Rock Rose
Nat-sil-f.     Chestnut Bud
Nit-ac.     Wild Oat, Willow
Nux-m.     Impatiens
Nux-v.     Impatiens, Rock Water, Water Violet, Wild Oat
Op.     Star of Betlehem
Oscilo.     Centaury
Pall.     Chicory
Ph-ac.     Olive
Phos.     Aspen, Centaury, Larch, Red Chestnut, (Rock Rose), Rock Water
Plat.     Water Violet
Plb.     Beech
Prot.     Hornbeam, Pine
Psor.     Cherry Plum, Arab Apple, Pine, Wild Oat
Puls.     Hornbeam, Impatiens, Mimulus
Rhus-r.     Wild Rose
Rhus-t.     Chicory, Pine, Red Chestnut, Wild Rose
Rumex     Cherry Plum, Gorse, Rock Rose, Wild Oat
Sec.     Olive
Sel.     Centaury
Sep.     Cerato, Heather, Hornbeam, Larch, Wild Oat
Sil.     Agrimony, Cherry Plum, Chestnut Bud
Staph.     (Agrimony), Centaury, Cerato, Wild Oat, Wild Rose
Stram.     Gorse
Sul-ac.     Crab Apple, Impatiens
Sulph.     Aspen, Centaury, Chicory, Crab Apple, Heather, Mimulus, Red
Chestnut, Pine, Rescue Remedy, Wild Rose
Syph.     Aspen, Beech, Chicory, (Holly), Walnut, (Wild Oat)
Tarent.     Impatiens
Ther.     Agrimony
Thuj.     Chestnut Bud, Scleranthus, Wild Oat
Tub-m.     Cerato, White Chestnut
Verat.     Centaury
Vip.     Wild Rose
Zinc.     Centaury, Cherry Plum, Chicory, Rock Rose

 

 

*

Odnos izmeðu mi¹iænih testova i Bahovih cvetnih lekova:

*

(test: sa otvorenim oèima, de¹njaci)

 

N.b. Kada je neki lek znaèajno dobar za levu ili desnu stranu, to je
klinièki dokazano na jednoj strani, osim ako je podvuèeno.

 

Adductors     levi: Rescue

desni: Centaury, Rescue

Coracobrachialis     desni: Crab Apple
Deltoideus anterior     levi: Cherry Plum
Deltoideus medius     levi: Crab Apple
Gluteus medius     desni: Centaury
Hamstrings     desni: Heather
Iliacus     desni: Elm
Infraspinatus     desni: (Sweet Chestnut)
Latissimus dorsi     levi: Gentian, Hornbean, Pine, Rock Rose

desni: Honeysuckle

Neck-extensors     Wild Oat
Neck-flexors, medial     Chestnut Bud
Obliquus abdominis internus     desni: Rock Water
Pectoralis major - pars clavicularis     desni: Chicory
Pectoralis major - pars sternalis     levi: Oak

desni: Larch, Oak, Willow

Pectoralis minor     levi: Honeysucle
Peroneus brevis & longus     levi: Vine
Popliteus     levi: Beech, Scleranthus
Psoas     desni: Red Chestnut
Quadratus lumborum     desni: Cerato, Walnut
Quadriceps (rectus) femoris     levi: Gorse

desni:Gorse, Vervain

Rhomboid     levi: Water Violet
Serratus anterior     levi: Olive, Wild Rose

desni: (Clematis)

Subscapularis, ruka, bli¾e grudima     levi: Agrimony, Holly, Impatiens

desni: Agrimony, Impatiens, Star oh Betlehem, White Chestnut

Supraspinatus, ruka okrenute prema telu     levi: Impatiens

desni: Wild Oat

Tensor faciae latae     levi: Mustard
Teres minor     resni: Mimulus
Trapezius, gornji     levi: (Aspen), Elm, Pine
Triceps     levi: Rock Rose

 

 

*

ÈAKRE

*

 

Krunska     Chestnut Bud, Clematis, Honeysuckle, Mustard, Olive, White
chestnut, Wild Rose
Pinealna     Crab Apple, Elm, Larch, Oak, Star of Betlehem, Sweet Chestnut,
Willow
Tireoidna     Agrimony, Centaury, Holly, Walnut
Srèana     Beech, Chicory, Rock Water, Vervain, Vine
Solarna     Cerato, Gentian, Gorse, Hornbeam, Rescue, Scleranthus, Wild Oat
Sakralna     Heather, Impatiens, Water Wiolet
Kociks     Aspen, Cherry Plum, Mimulus, Red Chestnut, Rock Rose

 

*

BILJKE - BOTANIÈKI ODNOS

*

 

Abietineae: (vidi Coniferae)

Algae: Fuc.

Amarathaceae: Achy.

Amaryllidaceae: Agav-a., Agav-t., Nat-po., Narc-ps.

Anacardiaceae: Anac., Anac-oc., Com., (Raja-s.), Rhus-a., Rhus-c.,
Rhus-d., Rhus-g., Rhus-l, Rhus-r., Rhus-t., Rhus-v., Rhus-ver., Schin.

Andromedae: (vidi Ericaceae)

Anemonae: vidi Ranunculaceae

Anonaceae: Asim., Eys., Guat.

Antirrhineae: (vidi Scrophulariaceae)

Apocynaceae: Alst., Alst-s., Apoc., Apoc-a., Olnd., Queb., Rauw.,
Stroph-h., Stroph-s., Tang., Thev., Vinc.

Aquifoliaceae: Ilx-a., Ilx-c., Prin.

Araceae: Amor-r., Arum-d., Arum-dru., Arum-i., Arum-m., Arum-t., Calad.

Araliaceae: Aral., Aral-h., Eleut., Gins., Hed.

Arbuteae: (vidi Ericaceae)

Aristolochiaceae: Asar., Asra-c., Arist-cl., Arist-co., Arist-m-. Serp.
(odnos sa Nepenthaceae)

Asclepidaceae: Asc-c., Asc-i., Asc-t., Calo., Cund., Gymne., Peri.

Balanophoraceae: (vidi Cactaceae)

Berberidaceae: Berb., Berb-a., Caul., Podo.

Bignoniaceae: Jac., Jac-a.

Boraginaceae: Helio., Myos-s., Onos., Symph.

Cactaceae: Anh., Cact., Cere-b., Cere-s., Opun-f., Opun-v.

    * Balanophoraceae: Flor-p.

Cannabinaceae: (vidi Urticales)

Caprifoliaceae: Lon-c., Lon-p., Lon-x., Samb., Samb-c., Samb-e., Sym-r.,
Trios., Vib., Vib-od., Vib-p., Vib-t.

    * Sambuceae: Samb., Samb-c., Samb-e., Vib., Vib-op., Vib-p., Vib-t.

Caryophyllaceae: Agro., Sapo., Stel. (odnos sa Illecebraceae)

Celastraceae: Euon., Euon-a.

Chenopodiaceae: Chen-a., Chen-v.

CINCHONACEAE: (vidi Rubiaceae)

Cistaceae: Cist.

CLEMATIDEAE: (Vidi Ranunculaceae)

Coelenterata:

COMMELYNACEAE: Trad.

Compositae: Abrot., Absin., Ambro., Anth., Arn., Art-v., Bell-p.,
Brach., Cael., Calen., Card-b., Card-m., Cent., Cham-., Cich., Cina,
Cine., Cyna., Echy., Echy-p., Erech., Erig., Esp-g., Eup-a., Eup-per.,
Eup-pur., Galin., Gnaph., Grin., Gua., Helia., Inul., Lact., Lact-s.,
Lappa, Laps., Liat., Mill., Nabal., Parth., Pyre-p., Pyre-r., Senec.,
Senec-j., Silphu., Solid., Tanac., Tarax., Tus-fa., Tus-fr., Tus-p., Wye.

    * Chicoraceae: Cich., Lact., Laps., Liat., Nabal., Tarax.
    * Corymbiferae: Abrot., Absin., Anth., Arn., Art-v., Bell-p.,
      Brach., Cham., Cina., Cine., Erig., Eup-a., Eup-per., Eup-pur.,
      Gnaph., Helia., Inul., Mill., Pyre-o.,

Pyre-p., Pyre-r., Senec., Senec-j., Solid., Tanac., Tus-fa., Tus-fr.,
Tus-p.

    * Cynarocephalae: Card-b., Card-m., Cent., Cyna., Lappa, Onop.
    * Eupatoriaceae: Brach.
    * Heliantheae: Parth.

Coniferae: Abies-c., Abies-n., Cupre-au., Cupre-l., Juni., Juni-c.,
Pin-c., Pin-l.,

Pin-s., Sabin., Tax., (Ter.), Tere-ch., Thuj., Thuj-l.

    * Abietineae: Abies., Abies-n., Pin-c., Pin-l., Pin-s., Ter.
    * Taxeae: Gink-b., Tax.

CONVOLVULACEAE: Convo-a., Convo-d., Convo-s., Ipom., Jal., Scam.

CORIARIEAE: (izmeðu Anacardiaceae i Rutaceae): Cori-m., Cori-r.

CORNACEAE: Corn., Corn-a., Corn-f., Corn-s.

CRASSULACEAE: (Houseleek porodica): Cot., Pen., Semp.

Cruciferae: Coch., Brass., Cheir., Iber., Lepi., Matth., Raph., Sin-a.,
Sin-n., Thlas., Vesi.

Cucurbitaceae: Bry., Coloc., Cuc-c., Cuc-p., Elat., Luf-op., Mom-b., mom-ch.

Cupuliferae: Aln., Cast-v., Fagu., Ost., Querc.

DICHAPETALACEAE: dicha.

Dioscoreaceae: Dios., (Raja-s.), Tam.

Droseraceae: Dros.

Equisetaceae: Equis.

Ericaceae: Arb., Chim., Chim-m., Epig., Gaul., Kalm., Led., Oxyd.,
Rhod., Uva.

    * Andromedae: Oxyd.
    * Arbteae: Arb., Uva.
    * Pyroleae: Chim., Chim-m.

EUPATORIACEAE: (vidi Compositae)

Euphorbiaceae: Acal., Casc., Crot-t., Euph., Euph-a., Euph-c., Euph-cy.,

Euph-he., Euph-hy., Euph-ip., Euph-l., Euph-m., Euph-pe., Euph-pi.,
Euph-po.,

Euph-pr., Hura., Hura-c., Jatr., Jatr-u., Kam., Manc., Merl., Ric., Still.

FILICES: Fill.

Fumariceae: (vidi Papaveraceae)

Fungi: Agar., Agar-cit., Agar-cpn., Agar-aps., Agar-em., Agar-pa.,
Agar-ph.,

Agar-pr., Agar-se., Agar-st., Agar-v., Bol-la., Bol-lu., Bol-s., Bov.,
Phal., Polyp-p., Psil., Russ., Sec., Ust.

GALIACEAE: (vidi Rubiaceae)

Gentianaceae: Canch., Gent-c., Gent-l., Gent-q., Meny.

GERANIACEAE: Erod., Ger., Mons., Pelarg.

GINKGOACEAE: Gink-b. (odnos sa Coniferae)

Gnetaceae: Ephe.

Gramineae: Anan., Antho., Arund., Arund-d., Aven., Cyn-d., Lol., Stigm.,
Zea-i.

    * Phalarideae: Antho., Zea.

Granateae: Gran.

Guttiferae: Gamb.

Haemodoraceae: Alet., Lachn.

Hamamelidaceae: Ham.

helleboreae: (vidi Ranunculaceae)

Hydrangeaceae: (vidi Saxifragaceae)

hydrophyllaceae: Erio., Hydro-v.

Hypericaceae: Hyper.

Illecebraceae: Ille., Paro-i. (odnos sa Caryophyllaceae)

Iridaceae: Croc., Home., Iris., Iris-fa., Iris-fl., Iris-foe., Iris-g.,
Iris-ps., Iris-t.

JASMINACEAE: Jasm., Nyct. (odnos sa Oleaceae)

juglandaceae: Cary., Jug-c., Jug-r.

JUNCACEAE: Junc-e., Junc-p.

Labiatae: Coll., Galeo., Hedeo., Lam., Leon., Lycps., Lycps-eu., Menth.,
Menth-pu.,

Menth-v., Oci., Oci-s., Orig., Orig-v., Plect., Rosm., Salv., Scut.,
Stach., Teucr.,

Teucr-s., Thymu.,

    * Verbenaceae: Agn., Lip., Verbe-h., Verbe-u.

Leguminosae: Abr., Astra-e., Astra-m., Bals-p., Bals-t., Bapt., Bapt-c.,
Cop., Cyt-l., Der., Dol., Galeg., Genist., Gymno., Haem., Hedy., Indg.,
Kino., Lath., Meli., Meli-a., Mim-h., Mim-p., Muc-u., Onon., Oxyt.,
Phase., Phys., Pisc., (Rat.), Rob., Saroth., Senn., Tong., Trif-p., Trif-r.

    * Caesalpinieae: Cop., Gymno., Haem., Senn., Tong.
    * Mimosae: Mim-h., Mim-p.
    * Papilionaceae: Abr., Astr-e., Astr-m., Bals-p., Bapt., Bapt-c.,
      Cyt-l., Dol., Galeg.,

Genist., Hedy., Indg., Kino., Lath., Meli., Meli-a., Muc-u., Onom.,
Oxyt., Phase., Phys., Rob., Trif-p., Trif-r.

Lemnaceae (ili PISTIACEAE): Lem-m.

Lichenes: Cetr., Stict., Usn.

Liliaceae: Agra., All-c., All-s., Aloe., Aspar., Colch., Conv., Lil-t.,
Orni., Par., Squil.

    * Melanthaceae: Colch., Helon., Sabad., Verat., Verat-n., Verat.v., Yuc.
    * Smilaceae: Sars.
    * Triliaceae: Par., Tril., Tril-c.

LINACEAE: Coca, Linu-c., Linu-u.

Lobeliaceae: Lob., Lob-a., Lob-c., Lob-d., Lob-e., Lob-p., Lob-s.

Loganiaceae: Bruc., Gels., Ign., Strych-g., Nux-v., Spig., Spig-m.,
Upa., Upa-a.

loranthaceae: Visc., Visc-q.

Lycopodiaceae: Lyc.

Magnoliaceae: Anis., Magn-gl., Magn-gr.

MALPIGHIACEAE: Galph.

Malvaceae: Abel., Alth., Goss.

Melanthaceae: Colch., Helon., Sabad., Verat., Verat-n., Verat.v., Yuc.
(odnos sa Liliaceae)

MELASTOMACEAE: Mela.

MELIACEAE: Aza., Guare.

Menispermaceae: Cocc., Cur., Menis., Pareir.

MIMOSEAE: (vidi Leguminosae)

MORACEAE: (vidi Urticales)

MUSACEAE: (vidi Palmaceae)

Myricaceae: Myric.

Myristicaceae: Myris., Nux-v.

MYRSINACEAE: Kara.

Myrtaceae: Ango., Caj., Eucal., Eucal-r., Eucal-t., Eug., Gran.,
Myrt-c., Myrt-ch., Myrt-p., Pime., Syzyg.

NEPENTHACEAE: Nep. (odnos sa Aristolochiaceae)

NYMPPHAECEAE: Nuph., Nymph.

OCTONEMATACEAE: Okou.

OLEACEAE: Chion., Frax.

    * Jasminaceae: Jasm., Nyct.

ONAGRACEAE: Epil., Oeno.

ORCHIDACEAE: Cypr., Spira.

OROBANCHACEAE: Epip.

Orontiaceae: Ictod.

PAEONEAE: (vidi Ranunculaceae)

PALMACEAE: Arec., Elae., Sabal.

    * Musaceae: Musa

Papaveraceae: Arge., Chel., Op., Sang.

    * Fumariaceae: Adlu., Cory.

PAPILIONACEAE: (vidi Leguminosae)

PASSIFLORACEAE: Passi.

PHALARIDEAE: (vidi Graminaceae)

Phytolaccaceae: Peti., Phyt., Phyt-b.

Piperaceae: Cub., Pip-m., Pip-n.

PISTIACEAE: (vidi Lemneceae)

PLANTAGINACEAE: Plan., Plan-mi.

PLATANACEAE: Platan.

PLUMBAGINACEAE: Plumbg.

Polimoniaceae: Hoit.

Polygalaceae: Seneg.

Polygonaceae: Fago., Lapa., Polyg-a., Polyg-h., Polyg.m., Polyg-pe.,
Polyg-s., Rat., Rheum., Rumx., Rumx-a.

POMEAE: (vidi Rosaceae)

Primulacea: Anag., Cycl., Prim-f., Prim-o., Prim-v.

PSEUDO-SOLANEAE: (vidi Scrophulariaceae)

Pyroleae: (vidi Ericaceae)

Ranunculaceae: Acon., Acon-a., Acon-c., Acon-f., Acon-l., Acon-s.,
Act-sp., Adon., Ane-n., Ane-r., Aqui., Calth., Cimic., Clem., Hell.,
Hell-f., Hell-o., Hell-v., Hepat., Hydr., Paeon., (Podo.), Puls.,
Puls-n., Ran-a., Ran-b., Ran-fi., Ran.g., Ran-r., Ran-s., Staph.

    * Anemoneae: Adon., Hepat., Hydr., Puls., Puls-n.
    * Clematideae: Clem.

- Heleboreae: Acon., Acon-a., Acon-n., Acon-f., Acon-l., Acon-s.,
Act-sp., Aqui., Calth., Cimic., Hell., Hell-f., Hell-o., Hell-v., Staph.

    * Paeoneae: Paeon.
    * Ranunculae: Ran-a., Ran-b., Ran-fl., Ran-g., Ran-s.

RHANUNCULEAE: (vidi Ranunculaceae)

Rhamnaceae: Cas-s., Cean., Cean-tr., Karw-h., Rham-cal., Rham-cath., Rham-f.

RHODOREAE: (vidi Ericaceae)

Rosaceae: Amyg., Amygd-p., Crat., Frag., Geum., Kou., Laur., Pot-a.,
Pot-au.,

Pot-e., Pot-r., Pot-t., Prun., Prun-d., Prun-m., Prun-p., Prun-v.,
Pyrus, Ros-ca., Ros-ce., Ros-d., Sanguiso., Spirae.

    * Pomeae: Crat., Pyrus.
    * Roseae: Frag., Geum., Kou., Ros-ca., Ros-ce., Ros-d., Spirae.

ROSEAE: (vidi Rosaceae)

Rubiaceae: Cain., Chin., Chin-b., Coff., Ip., Mit., Rub-t., (Yohim.)

    * Chinchonaceae: Chin., Chin-b., Ip.
    * Galiaceae: Gali., Rub-t.

Rutaceae: Ang., Baros., Cit-d., Cit-l., Cit-v., Dict., Jab., Ruta

    * Xanthoxylaceae: Ptel., Xanth.

SALICACEAE:

SANTALACEAE:

Sapindaceae: Aesc., Aesc-g., Guar., Paul.

SARRACENIACEAE: Sarr.

SAXIFRAGACEAE: Hydrang.

Scrophulariaceae: Chelo., Dig., Euphr., Franc., Grat., Lept., Lina.,
Srroph-m.,

Scroph-n., Verb., Verb-n.

    * Antirrhineae: Dig., Grat., Lept., Lina., Sroph-m., Scroph-n.,
      Verb., Verb-n.
    * Pseudo-solanaceae: Franc.
    * Rhinantheae: Chelo., Euphr.

Simarubaceae: Ail., Caste., Cedr., Chap., Quas., Sima.

Smilaceae: Sars. (odnos sa Liliaceae)

Solanaceae: (Atro.), Bell., Caps., Dat-a., Dat-f., Dat-m., Dub.,
Dubo-h., Duls., Fab., Hyos., Lycpr., Mand., Sol-a., Sol-c., Sol-m.,
Sol-n., Sol-o., Sol-ps., Sol-t.,

(Sol-t-ae.), (Solin.), Stram., Tab.

TAXEAE: (vidi Coniferae)

TERNSTROEMIACEAE: Thea

Thymelaceae: Daph., Dirc., Mez.

Tiliaceae: Til.

Trilliaceae: Par., Tril., Tril-c. (odnos sa Liliaceae)

TROPAEOLACEAE: Trop.

TURNERACEAE: Dam.

ULMACEAE: Ulm.

Umbelifaerae: Aeth., Ammc., Ap-g., Asaf., Atha., Buni-o., Cic., Cic-m.,
Con., Ery-a., Ery-m., Ferul., Hera., Hydrc., Imp., Oena., Past.,
Petros., Phel., Pimp., Sium., Sumb., Ziz.

Urticales:

    * Cannabinaceae: Cann-i., Cann-s., Lup.
    * Moraceae: Cecr., Fic., Fic-v.
    * Urticaceae: Pareit., Urt-u.

VACCINIACEAE: Vacc-m.

Valerianaceae : Valer.

Verbenaceae: Agn., Lip., Verbe-h., Verbe-u. (odnos sa Labiatae)

Violaceae: Viol-o., Viol-t.

VITACEAE: Ampe-qu., Ampe-tr.

Winteraceae: Drymis.

Xantoxylaceae: (vidi Rutaceae)

ZINGIBERACEAE: Zing.

Zygophyllaceae: Guaj., Palo.

 

*

®IVOTINJE

*

 

(N.B. lek izmeðu zagrada = 'nozoda' ili 'sarkoda')

ACALEPHAE: (vidi Hydrozoa)

AMPHIBIA (= Vertebrata):

    * BUFONIDAE: Bufo., Bufo-s.
    * URODELA: Salam.

APHANIPTERA (ili Siphonaptera): (vidi Insecta)

Arachnida (= Articulata):

    * ACARIDEA: Trom.
    * ARANEIDEA: Aran., Aran-ix., Aran-sc., Atra-r., Lat-h., Lat-k.,
      Lat-m., Mygal.,

Tarent., Tarent-c., (Tela.), Ther.

    * SCORPIONIDA: Buth-a., Buth-af., Buth-oc., Scor.

ASTEROIDEA: (vidi Echinodermata)

AVES: (=Vertebrata): (Tub-a)

    * ANSERIFORMES: (Oscillo.)
    * APODIFORMES: (Nidus edulis)
    * GALLIFORMES: Calc-o-t., Ovi-p.

BUFONIDAE: (vidi Amphibia)

CARNIVORA: (vidi Mammalia)

Cephalopoda: (vidi Mollusca)

CHILOPODA: (vidi Myriapoda)

COELENTERATA:

    * GORGONIACEAE: Cor-r.
    * HYDROZOA: - Acalephae: Medus.
    * Physophorae: Physala-p.
    * SPONGIAE (Fibrospongiae): Bad., Spong.

CRUSTACEAE (= Articulata): Astac., (Calc-c.), (Conch.), Hom., Lim.

    * DECAPODA: Astac., Hom.
    * ISOPODA: Onis.
    * MEROSTOMATA: Lim.

ECHINODERMATA:

    * ASTEROIDEA: Aster.

GADIDAE: (vidi Pisces)

GASTEROPODA: (vidi Mollusca)

GORGONIACEAE: (vidi Coeloenterata)

HELODERMIDAE: (vidi Sauria)

HIRUDINEAE (=Vermes, Klasa Annelida): Hir.

INSECTA: (= Articulata)

    * APHANIPTHERA: Pulx.
    * COLEOPTERA: Canth., (Ceto.), Cocc-s., Dor.
    * DIPTERA (tj. Culicidae): Culx.
    * HEMIPTERA: Aphis., Cimx., Coc-c., Ped.
    * HYMENOPTERA: Apis., Form., Vesp.
    * LEPIDOPTERA: Bomb-chr., Bomb-pr.
    * ORTHOPTERA: Blatta., Blatta-a.

ISOPODA: (vidi Crustaceae)

LACERTILIA: (Vidi Sauria)

LAMELLIBRANCHIATA: (vidi Mollusca)

MAMMALIA (= Vertebrata): (Ambr.), (Cast.), (Cast-eq.), (Chol.),
(Colos.), (Carb-an.),

(Fel.), (Foll.), (Hipp.), (Lac-c.), (Lac-d.), (Lac-f.), (Lac-v.),
(Lac-v-c.), (Meph.), (Mosch.), (Orch.), (Ov.), (Pulm-v.), (Sphing.),
(Thyr.), (Urinum)

    * CARNIVORA: (Lac-c.), (Lac-f.), (Meph.)
    * 'HOMINES': (Bac.), (Crevne nozode), (Carc.), (Chol.), (Hip-ac.),
      (Med.), (Psor.),

(Skat.), (Syph.), (Tub-k.)...

    * PHYSETERIDAE: (Ambr.)
    * PERISSODACTYLA: (Hipp.)
    * RODENTIA: (Cast.), (Sphing.), (Tub-sp.)
    * RUMINANTIA: (Carb-an.), (Cast-eq.), (Cerv.), (Fel.), (Hypoth.),
      (Lac-d.), (Lac-v.),

(Lac-v-c.), )Mosch.), (Ot-an.), (Ov.), (Thyr.), (Tub.), (Tub-m.)

    * SUIDAE: (Adeps-s.)

MEROSTOMATA: (vidi Crustaceae)

MOLLUSCA:

    * CEPHALOPODA: Sep.
    * GASTEROPODA: (Limx.), Murx.
    * HELICIDAE: Helx.
    * LAMELLIBRANCHIATA: Calc-c., Conch., Pect.
    * PELECYPODA: Ven-m.

MUSTELIDAE: (vidi Carnivora)

MYRIAPODA (= Articulata):

    * CHILOPODA: Scol.
    * OPHIDIA (= Vertebrata) (ukljuèujuæi Crotalidae, Elapidae i
      Viperae): Both., Cench., Crot-c., Crot-h., Elaps., Hydroph.,
      Lach., Naja., Toxi., Vip., Vip-l-f., Vip-r.

ORTHOPTERA: (vidi Insecta)

PERISSODACTYLAE: (vidi Mammalia)

PHYSETERIDAE: (vidi Mammalia)

PHYSOPHORIDAE: (vidi Coelenterata)

PISCES (= Vertebrata): Eryth., Gad., Ol-j., Ser-ang., Trach.

    * ERYTHRINEAE: Eryth.
    * GADIDAE: (Gad.), Ol-j.
    * TRACHINIDAE: Trach.

RODENTIA: (vidi Mammalia)

RUMINANTIA: (vidi Mammalia)

SAURIA (= Vertebrata):

    * HELODERMIDAE: Helo.
    * LACERTILIA: Amph., Lacer.

SPONGIAE: (vidi Coelenterata)

SUIDAE: (vidi Mammalia)

TRACHINIDAE: (vidi Pisces)

URODELA: (vidi Amphibia)

*

PERIODNI SISTEM ELEMENATA (MENDELJEJEV)

*
   

s^1

   

s^2

   

d^n s^x (n = 1 do 10; x = 0.1 ili 2)

   

s^2 p^1

   

s^2 p^2

   

s^2 p^3

   

s^2 p^4

   

s^2 p^5

   

s^2 p^6

1s

               

1

H

   

2

He

                           

2s 2p

   

3

Li

   

4

Be

       

5

B

   

6

C

   

7

N

   

8

O

   

9

F

   

10

Ne

3s 3p

   

11

Na

   

12

Mg

   

13

Al

   

14

Si

   

15

P

   

16

S

   

17

Cl

   

18

Ar

4s 3d

4p

   

19

K

   

20

Ca

   

21

Sc

   

22

Ti

   

23

V

   

24

Cr

   

25

Mn

   

26

Fe

   

27

Co

   

28

Ni

   

29

Cu

   

30

Zn

   

31

Ga

   

32

Ge

   

33

As

   

24

Se

   

35

Br

   

36

Kr

5s 4d

5p

   

37

Rb

   

38

Sr

   

39

Y

   

40

Zr

   

41

Nb

   

42

Mo

   

43

Tc

   

44

Ru

   

45

Rh

   

46

Pd

   

47

Ag

   

48

Cd

   

49

In

   

50

Sn

   

51

Sb

   

52

Te

   

53

I

   

54

Xe

6s (4f)

5d 6p

   

55

Cs

   

56

Ba

   

57*

La

   

72

Hf

   

73

Ta

   

74

W

   

75

Re

   

76

Os

   

77

Ir

   

78

Pt

   

79

Au

   

80

Hg

   

81

Ti

   

82

Pb

   

83

Bi

   

84

Po

   

85

At

   

86

Rn

7s (5f)

6d

   

87

Fr

   

88

Ra

   

89**

Ac

   

104

?

   

? Zahtevano ime je Kurchatovium

   

f^p d^n s^2 (p = 1 do 14, n= 0 ili 1 (2 za Th))

*Lanthanide

serija 4f

   

58

Ce

   

59

Pr

   

60

Nd

   

61

Pm

   

62

Sm

   

63

Eu

   

64

Gd

   

65

Tb

   

66

Dy

   

67

Ho

   

68

Er

   

69

Tm

   

70

Yb

   

71

Lu

** Actinide

serija 5f

   

90

Th

   

91

Pa

   

92

U

   

93

Np

   

94

Pu

   

95

Am

   

96

Cm

   

97

Bk

   

98

Cf

   

99

Es

   

100

Fm

   

101

Md

   

102

   

103

Lw

*

KLINIÈKI ODNOS IZMEÐU HOMEOPATSKIH LEKOVA:

KOMPLEMENTARNI LEKOVI I SATELITI

 

*

Ova lista je naroèito korisna za poreðenje kada su mnogi simptomi
eliminisani jednim lekom i te¹ko je odrediti pravi lek na osnovu
preostalih ili novih simptoma. Ne treba posebno nagla¹avati da je ova
lista ogranièena i da je treba koristiti da bi se olak¹ao izbor sledeæeg
leka, onda kada je jedan uradio svoje i kada vi¹e ne deluje, sa
naroèitim po¹tovanjem homeopatskog zakona "similia similibus curentur".

*

Simboli:

*

VELIKA SLOVA - komplementaran odnos

mala slova - srodan ili analogan lek

- komplementaran, naroèito u obrnutom smislu

- lek koji dobro sledi

( ) - grupa lekova ili specijalna indikacija

° - bliska porodica, uglavnom botanièki ili hemijski

* - lièni nalaz

/ /

/PR/ - italik - prirodni red u biljnom ili ¾ivotinjskom carstvu

_ _

_crevne nozode_ - su podvuèene

klasiène nozode - Carc., Med., Psor., Syph., i Tub. se uglavnom ne
spominju posle svakog leka. Ipak one mogu biti neophodne kao meðulek.

 

**

*NAZIV LEKA *

* //*

*/PR/ ili (drugo ime ili formula) *

    **

*KOMPLEMENTARNI LEKOVI*

*A*BELMOSCHUS //

/Malvaceae/

    (svi zmijski lekovi)
ABIES CANADENSIS

/Coniferae/

    Rheum.*, Ter.°
ABROTANUM

/Compositae/

    Acon., Alum., Ars., BRY., Hep., KALI-BI., LYC., Mag-c.*,

Nat-m., PSOR., Sars., Sil., Tub-(m.)

ACETICUM ACIDUM

(HC_2 H_3 O_2 )

    Ars.*, CHIN., DIG., Kali-s.
ACHYRANTHES CALEA

/Amaranthaceae/

    Ars.
ACONITUM

/Ranunculaceae/

    Abrot., (dobro sledi kod zapaljenja pluæa), Aconin.°, Anis. (kod
krvarenja), Arg-n., ARN., (modrice, povrede oka), Ars., Bell., BERB.,
BRY., Calad., Cact., Calc-c., Canth., CAUST., Cham., Cocc.,
(endokarditis sa strahom), COFF., Cop. (gonoreja), Croc., Dulc., Euphr.,
Ferr., Ferr-p., Gels., Hep., Iod., Ip., Kali-n (dizenterija), Lach.,
Led., Lyc., Merc., MILL., Nux- v., Op., PHOS., Ph-ac., Psor., Puls.°,
Rhus-t., Ruta., Sec., Sil., Spig., SPONG., SULPH. (= hronièni lek),
TUB., Valer., Verat.
ACTEA SPICATA

/Ranunculaceae/

    ARN., Caul., Cimic.°, (stomaèni reumatizam velikih mi¹iæa), Coloc.,
NAT-S., Nux-v., Ran-a.°, Ran-b.°, Sabin., Stict., Viol-o.
A.C.T.H.

(hormon Adrenocorticotropin)

    Cortico., Cortiso.
ADLUMIA FUNGOSA

/Fumariceae/

    Nux-v.
ADONIS VERNALIS

/Ranunculaceae/

    Adonin.°, Bufo
AESCULUS

HIPPOCASTANUM

/Sapindaceae/

    Aloe, CARB-V., Coll, Ind., LACH., MUR-AC., Nux-v., Sulph.
AETHUSA

/Umbeliferae/

    CALC-C., Cuph., Mag-c., Mur-ac.*, Podo., SUI-I., Sulph.*
AGARICUS MUSCARIUS

/Fungi/

    (sve gljive°), Ars., Bell., CALC-C., Chin., Cocc., Coff., Cupr.,
Kali-p., Lach., Lyc., Mag-m.*, Merc., Muscin.°, Nat-m.*,

Nit-ac., Nux-v., Op., Petr., Phos., Puls., Rhus-t., Sep., Sil., Stram.,
Sulph., Tarent. (tifus sa kotrljanjem glave), TUB., Zinc.*

AGAVE AMERICANA

/Amaryllidaceae/

    Aloe
AGNUS CACTUS

/Verbenaceae/

    Ars., Bry., Calad., Calc-c., Con., Graph., Ign., Lyc., Merc.,

Nux-v., Olnd., Puls., Rhod., Sel., Sep., Sulph.

AILANTHUS GLANDULOSA

/Simarubaceae/

    (cfr. ARS.), Am-c., Arum-t., _Dys-co._*, _Faec._, Lach., _Morg-g._*,
Ptel.°, Rhus-t., Xan.°
ALLIUM CEPA

/Liliaceae/

    Aloe°, All-s.°, Bell.*, Calc-c., Mag-m.*, PHOS., PULS., SARS., Sil.,
(polipi), Sul-i.*, SULPH., Tell.*, Ther., THUJ.
ALLIUM SATIVA

/Liliaceae/

    All-c.°, Aloe°, ARS.
ALLOXANUM

((CO)_4 (HN)_2 )

    Mur-ac., Nat-m.
ALOE //

/Liliaceae/

    Aesc., Agav-a., All-c.°, All-s.°, Bry., Caust., Colch.°*, Crot-t.,
Gamb., Gels., Hyos., KALI-BI., Mur-ac., Nat-s., Nux-v., Olnd., Ph-ac.,
Phos.*, Podo., SEP., Squil.°, SULPH., Sul-ac., Thuj.
ALUMEN

(K_2 SO_4 Al_2 SO_4 .24H_2 O

- pota¹a, aluminijum sulfat)

    Alum.°, Alumin.°, Aloe., Caps., Ferr., Iris.*, Kali-bi., Merc.,
Mur-ac., Nit-ac., Nux-v., Op., Plat., Plb., Rat., Stann., Sull-ac.,
Sulph., Zinc.
ALUMINA

(Al_2 O_3 .3H_2 O - oksid

aluminijuma)

    Abrot., Alumn.°, Alum-p.°, Alum-sil.°, Arg-met.,

BRY. (= akutni lek), Calc-c., Calc-caust.*, CAUST., Cham. (kao meðulek),
Dulc., FERR., Ferr-i.*, Ign., Ip., Lach., Lap-a.*, Lyc., _Morg-g_.*,
_Morg-p_., Nat-c.*, Nat-m., Nux-v., Op., Phos., Plat.*, Plb., Sep. (=
akutni lek, eliminacija aluminijuma putem bubrega, Dr. Pladys), Slag.°,
Sol-t-ae., Stann.*, Sulph., Verat.

ALUMINA SILICATA

(Al_2 K_2 (SiO_8 )_2 )

    Alum.°, Crot-h.*, Hecla°, M-aust. (zajedno), Rhus-t., Sil.°, Stram.*
ALUMINIUM

PHOSPHORICUM

(AlPO_4 )

    Alum.°, Cisplat.*, M-arct.(zajedno), Phos.°
AMBRA GRISEA

/Physeteridae/

    Bell., Calc-c., Caust., Eleut.*, _Faec_.*, Hep.*, IGN., Kali-bi.*,
Lach.*, Lyc., Mag-m.*, MOSCH., NAT-M., Nux-v., Phos., _Prot_.*, Puls.,
Rhus-t., Sep., Sil., Staph., Sulph.
AMMONIUM CARBONICUM

( 2((NH_4 )_2 CO_3 )CO_2 )

    Am-caust.°, Am-i.°, Am-m.°*, Ars., Bell. (tj. naizmenièno), Brom.,
Bry., Calc-c., Carb-v., CAUST.° (sadr¾i amonijumove soli), Chel.*,
Elaps,*, Fl-ac., Graph., Hep., Ichth.°, Kali-c., Lach.*, Lyc., Merc.,
Nat-m., Nux-v., Phos.,

NE

s8n preporucuje:

LET YOUR BODY LEARN 

fast beat the feet
fast fall the hands
fast beat the feet
fast fall the hands

meld in the music
the music of drums
meld in the music
the music of drums

choose the fast beat
choose the hard line
choose the fast beat
choose the hard line

try to show us one better
not sick to the heart
not calling with flesh

suffer little children
suffer little children
suffer little children
written in pain

boys at one
girls at peace
boys at one
girls at peace
boys at one
girls at peace
boys at one
girls at peace

fast beat the feet
fast fall the hands
fast beat the feet
fast fall the hands

hold onto rhythm
the music of drums
hold onto rhythm
the music of drums

the pulse is alive
making me sane

let your body learn
let your body build
let your body learn
let your body build

suffer little children
suffer little children
suffer little children
the pulse is alive

fast beat the feet
fast fall the hands

boys at one
girls at peace
boys at one
girls at peace
boys at one
girls at peace
boys at one
girls at peace

freedom from fear
giving release
freedom from fear
giving release
giving release
giving your heart

fast beating feet
fast falling hands
fast beating feet
fast falling hands

fast beat the feet
fast fall the hands
choose
fast beat the feet (learn)
choose
fast beat the feet (learn)
feel
choose

let your body learn
let your body build
let your body learn
let your body build

choose
learn
build
choose
learn
build
choose
learn
build
CHOOSE!

TERRA FIRMA

s8n zna...

Where the lonely souls go

Won't you come inside?
Rest a while, you must be tired
It has been a long way
But it's not far before you reach your goal
The end of this road
Another step to the new dimension
Before you travel on
Let me hear your story

Where do you come from, tell
me of your early days
Tell me of gladness, sorrows, was
your winter long and cold?
How did you let go?
Tell me and I will listen all night
At dawn I will wish you well
When you go where the lonely souls go

It seems so long ago
The memory of years long gone
One day I'll be there
At the crossroad where time has no name
Will I pass on or will I return?
Will you meet me
When I go where the lonely souls go?

And the man in a blue cloak
Smiles at me, he speaks to me
But I cannot hear for his
words fade with the dream
The answers I seek, I will, I will never know
Will you show me?
Won't you tell me where the lonely souls go?

And you out there, lost ones,
Hiding within a crowd
Searching for the other soul
That you once left behind
You will also stand here at the
end of the road, the crossing
point
And alone you will go...
Where the lonely souls go

EXTOLLERE

Sedim u mraku i slusam jednu pesmu, iznova i iznova, cini me srecnim...razmisljam o svemu i svacemu....bujica misli tutnji kroz melodijom opijen um, ja pokusavam sve da ih zaustavim, od bujice misli ne mogu da vidim gde je.........gde je? Gde je izlaz iz ovog haosa? Gde je!?

Pokusavam da se prisetim...kako je bilo nekada...kada je razum vladao ovim mestom. Davno bese. Sada je umesto razuma prisutan sveopsti haos. Dovodi do ludila. Kojeg nije bilo u davna vremena...zahvaljujuci nekim pametnim ljudima, koji su imali puno pravo da se tako zovu...
Prema legendi, u drevnoj Kini su postojala tri velika cara, od kojih je svaki dao doprinos razumevanju poretka svemira. Smatra se da je prvi medju njima, car po imenu Fu Hi, bio prvi koji je formulisao principe jina i jangau opisivanju uzajamnog delovanja i promenljivih procesa svih stvari. On je te suprotne tendencije izrazio kao isprekidanu crtu za jin i punu crtu za jang. Ta dva simbola je povezao da bi stvorio osam trigrama ili osam stepena promene.Uz pomoc tog  jednostavnog sistema ,Fu Hi je moga o tacno da opise osnovne stepene u svemirskom ciklusu promene, koji vlada nad svim stvarima, od atoma do galaksija. Kasnije je osam fu Hijevih trigrama prosireno u 64 heksagrama, i taj opis univerzalnog ciklusa promene je postao osnova za Ji Djing, ili Knjigu Promena.

Drugi car, Shin No, dalje je razvio poimanje jina i janga, i promenio ga na svet hrane i poljoprivrede. Doslovno znacenje imena ‘’Shin No’’ je ‘’bozanska poljoprivreda’’. U procesu proucavanja zivotnog ciklsa zitarica i drugih biljaka, Shin No se zainteresovao i za razvijanje detaljnijeg razumevanja uticaja godisnjih doba, planetarnih i nebeskih uticaja.

Treci car, koji je otisao par koraka dalje, bio je Ko Tei, ili Zuti Car. Njegova iscrpna proucavanja biljaka i poljoprivrede rezultirala su sveobuhvatnim razumevanjem hrane i njenog efekta na telo, dok se njegova primena Shin Noovog razumevanja kosmologije i nebeskih kretanja na ljudsko telo dovela do novog razumevanja nasih meridijana i toka ki-ja, stvarajuci pri tome tehnike orijentalne medicine, ukljucujuci akupunkturu i masazu.
Proucavanja triju careva napredovala su od jin orijentisanog, apstraktnog oblika, sa Fu Hijem, do jang orijentisanog, opipljivog oblika sa Shin Noom (energija zvezda, biljaka i godisnjih doba), sto je vodilo ka kompletnom proucavanju ljudskog tela i njegovog odnosa prema okolini.
Ne treba zaboraviti da je to bilo doba kada makrobiotika nije predstavljala sistem ishrane ili zdravlja. Makrobiotika je prvenstveno razvijena kao objedinjena kosmologija ili univerzalna filozofija.. Ta filozofija je kasnije primenjena na sva podrucja ljudskih aktivnosti i razumevanja, konacno ukljucujci i proucavanje i praksu pravilne ishrane i dopbrog zdravlja.

Tokom milenijuma koji dele to doba od savremenog, covecanstvo je postepeno gubilo osetljivost za fine vibracije sveta. Kako je covek postajao se vise zaokupljen materijalnim, tako je stanje njegovog organizma postajalo mutnije i neosetljivije.
Sto je, pogadjate, neminovno vodilo ka haosu i ludilu u kojem se danas nalazi covekovo telo........

 

JUCE...

...uvece mi je dosla tetka u goste. Inace je jako intersantna osoba u mom zivotu. Neobicna. Neobicno neobicna. Svaki razgovor sa njom mi jako prija. A teme...uvek neke skakljive, bilo da je to o proizvodjacima sacme u 14. veku, o srednjevekovnim svercerima stamparskih boja, ili o vremenima kada je engleski buldog zaista krotio bikove...svejedno...tetka je ostala do kasno, a pricali smo li i pricali...ovaj put o nekim stvarima, cudesnim...zna tetka da sam u potrazi za cudesnim, pa me s vremena na vreme uputi, usmeri u ovom ili onom pravcu....uvek me navede na nesto novo, nesto zanimljivo...sinoc je to bilo o cudesnosti broja 7. Posebno je interesantna sledeca osobina broja 7....

1:2 = 0.5 ; 1:3 = 0.33333*; 1:4 = 0.25 ; 1:5 = 0.2; 1:6 = 0.166666*

1:7 =  0.142857142857142857142857142857*

2:3 = 0.6666666* ;   2:4 = 0.5 ; 2:5 = 0.4 ;  2:6= 0.33333*

2:7 = 0.285714285714285714285714285714*

3:4 = 0.75 ; 3:5 = 0.6 ; 3:6 = 0.5

3:7 = 0.428571428571428571428571428571* 

4:5 = 0.8 ; 4:6 = 0.6666*

4:7=  0.571428571428571428571428571428*

5:6 = 0.83333*

5:7 = 0.714285714285714285714285714285*
 

6:7 = 0.857142857142857142857142857142*

7:7 = 0.9999999999999999999999999999999 (naravno da nije 1 u pitanju,no...drugi put)

8:7 =  1.142857142857142857142857142857* ............itd

Kao sto vidite, u boldovanim kolicnicima je vise nego upadljivo odsustvo brojeva 3,6 i 9.....a da li to ima neke veze sa haosom, i onime sto iz njega proistice...zakljucite sami.
Pricala je tetka o mnogo cemu jos, ali o tome nekom drugom prilikom...

 

 

 

 

POSTANITE I VI...

clan....posaljite sms na 666.khaos.net......mozda bas VAS ceka nesto o cemu niste sanjali...neki novi haos....koji....

SVIMA....

...koji su u haosu.....zelim dobrodoslicu na EBAK blog....  da pravimo haos zajedno

I BID YOU WELCOME

.......

Čestitamo!

Ukoliko možete da pročitate ovaj članak, uspešno ste se registrovali na Blog.co.yu i možete početi sa blogovanjem.